ΠΟΛ.1092/17.4.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
AdminV May 5, 2015

5.5.2015   ΠΟΛ.1092/17.4.2015 (ΦΕΚ B 780/04.05.2015) Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφορι… Read More

Δ.ΟΡΓ.Α 1054555 ΕΞ 2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
AdminV May 5, 2015

5.5.2015   Δ.ΟΡΓ.Α 1054555 ΕΞ 2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών Έ… Read More

Άρθρο - Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ή φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο (βάσει της ΠΟΛ.1088/17.4.2015)
Admin May 5, 2015

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ή φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο (βάσει της ΠΟΛ.1088/17.4.2015)     Με την ΠΟΛ.1088/17.4.2… Read More

Άρθρο - Υποβολή – Εκκαθάριση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων – Καταβολή φόρου (βάσει της ΠΟΛ.1088/17.4.2015)
Admin May 5, 2015

Υποβολή – Εκκαθάριση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων – Καταβολή φόρου (βάσει της ΠΟΛ.1088/17.4.2015)       Υποβολή δηλώσεων ΦΕΦΠ Οι ετήσιες δηλώσεις φορολ… Read More

ΠΟΛ.1096/4.5.2015 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής.
AdminV May 5, 2015

  5.5.2015 ΠΟΛ.1096/4.5.2015 (ΦΕΚ Β 772/4.5.2014) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξε… Read More

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Φ.Π.Α.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ε.Λ.Π.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΝΟΜΟΙ

ΑΡΘΡΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Σημερινές Υποχρεώσεις

There are no events.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ