Τελευταίες εκδόσεις

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις τελευταίες εκδόσεις της ASTbooks όπως και τις επικαιροποιήσεις τους μαζί με το συνοδευτικό υλικό ώπου αυτό υπάρχει.

Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018» της ASTbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση του Ε1, Ε2, Ε3 & Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης…

Read More
Φορολογικό Ποινολόγιο

Φορολογικό Ποινολόγιο

Εδώ και σχεδόν 5 χρόνια έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος θεσπίστηκε προκειμένου να λειτουργήσει κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερα ο ΚΦΕ…

Read More
Διακίνηση Τιμολόγηση Αρχεία 0218

Διακίνηση – Τιμολόγηση – Αρχεία

Πριν από τρία χρόνια (1.1.2015) εισήλθε στην οικονομική ζωή της χώρας ο ν. 4308/2014 με τον οποίο καθιερώθηκαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Read More
ΕΛΠ- Εργασίες τέλους χρήσης

Ε.Λ.Π. – Εργασίες Τέλους Χρήσης (3η Έκδ.)

Θα δούμε αναλυτικά στο παρόν βιβλίο πώς μια ορθή διαδικασία κλεισίματος χρήσης εξασφαλίζει την συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και την αξιοπιστία των οικονομικών…

Read More
Δαπάνες των Επιχειρήσεων

Δαπάνες των Επιχειρήσεων (5η Έκδ.)

Στο παρόν βιβλίο ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πραγματοποιήθηκε μια σοβαρή προσπάθεια συγκέντρωσης και αναλυτικής παρουσίασης των εκπιπτόμενων και μη δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Read More

Ελέυθεροι Επαγγελματίες

Παρατηρώντας ότι το τελευταίο διάστημα αυξάνονται τα ερωτήματα αναφορικά με τη φορολογική και κύρια την ασφαλιστική αντιμετώπιση των ελευθέρων επαγγελματιών…

Read More

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Το εγχειρίδιο «Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Οδηγός Συμπλήρωσης», δημιουργήθηκε από την επιστημονική μας ομάδα, με σκοπό να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για την «επιβίωση» των λογιστών…

Read More

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

Κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος, κρίναμε ως επιτακτική…

Read More
s2Member®