Print Friendly

Ερώτηση

315AA. ΕΡΩΤΗΜΑ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εταιρεία μας είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό της χώρας – ΑΘΗΝΑ

Προβαίνει σε αγορά  παροχής  υπηρεσιών βραχυχρόνιας  μίσθωσης ιχ  αυτοκινήτων (rent car) από συνεργάτες της εντός ΕΛΛΑΔΟΣ .

Δηλ. άλλη εταιρεία ( με την οποία διατηρούμε συνεργασία αντιπροσωπείας του σήματός της )  σε κράτος μέλος της ΕΕ (ΓΑΛΛΙΑ) μεσολαβεί με την εταιρεία μας, προκειμένου να διαθέσουμε μέσω των συνεργατών μας ( rent car) στην Ελλάδα  ιχ σε αλλοδαπό οδηγό που μας υποδεικνύει η Γαλλική εταιρεία  .

Ο Έλληνας συνεργάτης μας ( rent car) εκδίδει ΑΠΥ μίσθωσης δηλ. προς την Ελληνική εταιρεία τη δική μας  και υπολογίζει τον αναλογούντα ΦΠΑ, αναγράφοντας και τα στοιχεία του αλλοδαπού οδηγού που έκανε τη χρήση του ι.χ και της Αλλοδαπής Γαλλικής εταιρείας που μας τον υπέδειξε.

Το ποσό αυτό της μίσθωσης ( ποσό μίσθωσης πλέον ΦΠΑ) θα πρέπει εμείς να το εισπράξουμε από τη Γαλλική εταιρεία που μας υπέδειξε και έκανε την κράτηση για τον αλλοδαπό οδηγό τον οποίο εμείς εξυπηρετήσαμε με δικό μας συνεργάτη Έλληνα  rent car εντός Ελλάδος  .

Θα εκδώσουμε invoice προς τη  Γαλλική εταιρεία  για ολόκληρο το ποσό της μίσθωσης προκειμένου να το εισπράξουμε.

Πώς θα εκδοθεί το invoice από εμάς  προς τη Γαλλική εταιρεία;

1-Θα περιλαμβάνει ολόκληρο το ποσό της μίσθωσης που μας έχει επιβαρύνει ο συνεργάτης μας Έλληνας rent car ( δηλ. αξία ΑΠΥ συνεργάτη πλέον ΦΠΑ) χωρίς να υπολογίσουμε επί πλέον ΦΠΑ για τη Γαλλική εταιρεία;

2-θα εκδώσουμε invoice προς τη Γαλλική εταιρεία με ολόκληρο το ποσό της μίσθωσης ιχ  πλέον ΦΠΑ που έχουμε ήδη επιβαρυνθεί , πλέον ΦΠΑ επι ολόκληρου του ποσού του ΑΠΥ (αξία μίσθωσης πλέον ΦΠΑ)  του συνεργάτη μας δηλ. θα υπολογίσουμε ΦΠΑ επί του ΦΠΑ που ήδη καταβάλαμε στον Έλληνα συνεργάτη μας;

 

 

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο14 (τόπος παροχής υπηρεσιών), παρ. 2 του Κώδικα ΦΠΑ, ισχύουν οι παρακάτω δύο γενικοί κανόνες  για τον προσδιορισμό του τόπου παροχής υπηρεσιών:

«2. Γενικοί κανόνες

Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:

α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.

β) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο είναι ο τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη αυτή εγκατάσταση. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής».

 

Κατ' εξαίρεση σύμφωνα με τη παρ. 12 του ιδίου άρθρου: «Ο τόπος βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταφορικού μέσου:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη εκτός του εσωτερικού της χώρας».

Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 12, ως «βραχυχρόνια μίσθωση» νοείται η συνεχής κατοχή ή χρήση μεταφορικού μέσου για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες (παρ. 1 του άρθρου 14).

Η συναλλαγή που περιγράφετε στο ερώτημά σας  περιλαμβάνει δύο επιμέρους πράξεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μας πρέπει να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά: α) τη μεσολάβηση της εταιρείας σας προκείμενου να μισθωθεί το μεταφορικό μέσο, προς εξυπηρέτηση της γαλλικής εταιρείας (υποθέτουμε, από τα συμφραζόμενα, ότι δεν εισπράττετε κάποια προμήθεια γι αυτό, αλλά απλώς μετακυλίετε το κόστος της ενοικίασης στην ξένη εταιρεία) β) την παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταφορικού μέσου από την ελληνική εταιρεία ενοικίασης (rent a car) προς την δική σας εταιρεία (παρότι ενεργείτε προς εξυπηρέτηση της γαλλικής επιχείρησης).

 

Ας ξεκινήσουμε από την δεύτερη περίπτωση· πρόκειται για βραχυχρόνια - όπως αναφέρετε - μίσθωση μεταφορικού μέσου προς την εταιρεία σας (αφού το ΤΠΥ εκδίδεται στο όνομα της) και επομένως ορθά η εκμισθώτρια χρεώνει ΦΠΑ στο τιμολόγιο, καθώς  ο τόπος παροχής της υπηρεσίας -  βάσει των όσων προαναφέραμε – είναι το εσωτερικό της χώρας (Ελλάδα) και η ίδια είναι υπόχρεη  για την απόδοση του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 35 του κώδικα ΦΠΑ.

Η εκμισθώτρια εταιρεία θα υπολόγιζε ΦΠΑ στο τιμολόγιο ακόμα και αν τιμολογούσε απευθείας την γαλλική επιχείρηση.

 

Η δεύτερη πράξη που λαμβάνει χώρα είναι η μετακύλιση του τιμήματος της ενοικίασης, στη γαλλική εταιρεία, την οποία εξυπηρετείτε. Η δική σας εταιρεία τυπικά παρέχει κάποια υπηρεσία μεσολάβησης, έστω και αν δεν έχετε σκοπό να εισπράξετε κάποιο κέρδος. Η παροχή αυτή δεν είναι φυσικά βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικού μέσου (αυτή η υπηρεσία έχει παρασχεθεί προς εσάς από την εταιρεία ενοικίασης), επομένως δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 14 αλλά αυτές της παρ. 2 και συγκεκριμένα η περίπτωση α: “Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας”.

Άρα, τόπος παροχής της υπηρεσίας  επειδή δεν εμπίπτει σε κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 14, θεωρείται η Γαλλία και υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι η γαλλική εταιρεία (πράξη λήπτη για τη Γαλλία). Έτσι σ' αυτήν την περίπτωση το τιμολόγιο που θα εκδώσετε δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει ΦΠΑ (ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας). Σημειώνεται ότι και οι δυο εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν ΑΦΜ-ΦΠΑ (εγγραφή στο σύστημα VIES).

Στο τιμολόγιο θα πρέπει επίσης να αναγραφεί η σχετική διάταξη με την οποία ορίζεται ότι, η πράξη δεν φορολογείται στην Ελλάδα, καθ΄ όσον υπόχρεος για την απόδοση του Φ.Π.Α. είναι αυτός που δέχθηκε την υπηρεσία: «Τόπος φορολογίας εκτός Ελλάδας, άρθρο 14 (υπόχρεος ο λήπτης) του Κώδικα ΦΠΑ»

Παρατήρηση- σχόλιο: Το ΦΠΑ που η εταιρεία σας κατέβαλε για τη μίσθωση έχει δικαίωμα να το συμψηφίσει στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ που θα υποβάλει, οπότε εμμέσως θα σας επιστραφεί . Συνεπώς αν το ποσό αυτό το χρεώσετε στο τιμολόγιο που πρόκειται να εκδώσετε θα προκύψει  για την εταιρεία σας  όφελος (κέρδος).

Η ομάδα της AST BOOKS.

Leave a Reply
Your email address will not be published.

You must be logged in to post a comment .