Print Friendly

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α΄167/23.07.2013)
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

Πρόσφατη Κωδικοποίηση: Νόμος 4330/2015, ΦΕΚ Α΄59/16.6.2015 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2 Ορισμοί

Άρθρο 3 Υποκείμενα του φόρου

Άρθρο 4 Φορολογική κατοικία

Άρθρο 5 Εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή

Άρθρο 6 Μόνιμή εγκατάσταση

Άρθρο 7 Φορολογητέο εισόδηµα

Άρθρο 8 Φορολογικό έτος

Άρθρο 9 Πίστωση φόρου αλλοδαπής

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10  Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

Άρθρο 11 Εξαρτώμενα μέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' -  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 12 Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 13 Παροχές σε είδος

Άρθρο 14 Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 15 Φορολογικός συντελεστής

Άρθρο 16 Μείωση φόρου εισοδήματος

Άρθρο 17 Πρόσθετες μειώσεις φόρου 

Άρθρο 18 Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

Άρθρο 19 Μειώσεις φόρου για δωρεές

Άρθρο 20 Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 21 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 22 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 22Α Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

Άρθρο 23 Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 24 Φορολογικές Αποσβέσεις

Άρθρο 25 Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων

Άρθρο 26 Επισφαλείς απαιτήσεις

Άρθρο 27 Μεταφορά ζημιών

Άρθρο 27Α Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

Άρθρο 28 Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων 

Άρθρο 29 Φορολογικός συντελεστής

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 30 Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

Άρθρο 31 Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Άρθρο 32 Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 33 Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

Άρθρο 34 Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 35 Εισόδημα από κεφάλαιο

Άρθρο 36 Μερίσματα

Άρθρο 37 Τόκοι

Άρθρο 38 Δικαιώματα (royalties)

Άρθρο 39 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Άρθρο 40 Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' -ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 41 Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 42 Μεταβίβαση τίτλων

Άρθρο 43 Φορολογικός συντελεστής

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44 Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Άρθρο 45 Υποκείμενα του φόρου

Άρθρο 46 Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Άρθρο 47 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 48 Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

Άρθρο 49 Υποκεφαλαιοδότηση

Άρθρο 50 Ενδοομιλικές συναλλαγές

Άρθρο 51 Μεταφορά λειτουργιών

Άρθρο 52 Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων 

Άρθρο 53 Ανταλλαγή τίτλων 

Άρθρο 54 Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Άρθρο 55 Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE

Άρθρο 56 Μη εφαρμογή ευεργετημάτων

Άρθρο 57 Εκκαθάριση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Άρθρο 58 Φορολογικός συντελεστής

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Άρθρο 59 Φορολόγηση στην πηγή

Άρθρο 60 Φορολογικός συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 61 Υπόχρεοι σε παρακράτηση

Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

Άρθρο 63 Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές

Άρθρο 64 Συντελεστές παρακράτησης φόρου

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗς ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 65 Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Άρθρο 66 Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 67 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου

Άρθρο 67Α Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 

Άρθρο 68 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου

Άρθρο 69 Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 70 Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 71 Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Άρθρο 72 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 73 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/13/ΕΕ

Άρθρο 74 Συμπλήρωση των νόμων 3986/2011, 4110/2013, 4002/2011, 4111/2013, 3864/2010, 3601/2007

Άρθρο 75 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 76 Θέματα Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 77 Προϋπολογισμός δήμων

Άρθρο 78 Προϋπολογισμός Περιφερειών

Άρθρο 79 Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος

Άρθρο 80 Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων

Άρθρο 81 Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 82 Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

Άρθρο 83 Πρόγραμμα Ιπποδρομιών

Άρθρο 84 Έπαθλα Ιπποδρομιών

Άρθρο 85

Άρθρο 86 Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 87 Καταργούμενες και τελικές διατάξεις

Άρθρο 88 Τροποποίηση του ν. 4152/2013

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 89 Διατάξεις για τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 90 Διαθεσιμότητα

Άρθρο 91 Κινητικότητα

Άρθρο 92 Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 93 Κατάργηση ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 94 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 95 Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων

Άρθρο 96 Ποινές συμβεβλημένων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας

Άρθρο 97 Ποινές συμβεβλημένων φυσιοθεραπευτών

Άρθρο 98 Ποινές ιατρών Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 99 Πειθαρχικά Συμβούλια Ιατρικών Συλλόγων

Άρθρο 100 Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ -

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 101 Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

Άρθρο 102 Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 103 Διατάξεις για τον κατώτατο µισθό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 104 Τροποποίηση του ν. 3054/2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 105 Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 106 Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 107 Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/25/Ε.Ε.

Άρθρο 108

Άρθρο 109

Άρθρο 110

Άρθρο 111

Άρθρο 112 Έναρξη ισχύος

Trackbacks/Pingbacks

 1.   ΠΟΛ.1186/25.8.2015 Διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 για
 2.   ΠΟΛ.1183/20.8.2015 Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1257) Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθε
 3.   ΔΕΑΦ Β 1107041/ΕΞ 6.8.2015 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της π
 4.   ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. 18772/6.8.2015 Περί της φορολογικής μεταχείρισης δαπάνης που καταβάλλεται για την απόκτηση της άδειας αποκλειστικής εμπορίας και διανο
 5.   ΔΕΑΦ Β 1106280 ΕΞ 7.8.2015 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4172/2013. | TaxPress.gr
 6.   ΠΟΛ.1069/23.3.2015 (ορθή επανάληψη) Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 κ
 7.   ΔΕΑΦ Β 1102518 2015/23.7.2015 Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), μετά την έναρξη ισχύος τω
 8.   ΠΟΛ.1151/17.7.2015 Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1257) Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθε
 9.   ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ 20.7.2015 Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την πώληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών με β
 10.   ΠΟΛ.1146/3.7.2015 Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 στην περίπτωση υπ
 11.   ΠΟΛ.1145/3.7.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία από την πώληση ακινήτου
 12.   ΠΟΛ.1143/3.7.2015 Εξόφληση δαπανών κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας
 13.   ΠΟΛ.1142/2.7.2015 Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013. | TaxPress.gr
 14.   ΔΕΑΦ Β 1089843 ΕΞ 29.6.2015 Φορολογική μεταχείριση της διανομής αφορολόγητου αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από την αυτόματη υπερτίμηση από αν
 15.   Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) | TaxPress.gr
 16.   ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ 29.6.2015 Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 17.   ΠΟΛ.1138/30.6.2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην
 18.   ΠΟΛ.1132/25.6.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β’763). | TaxPress.gr
 19.   ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 25.6.2015 Φορολογική μεταχείριση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες του ν.1665/1986 στα πλαίσια σύμβασης χρηματοδοτικής μ
 20.   ΔΕΑΦ Β 1087150 ΕΞ 25.6.2015 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρείες για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετά
 21.   ΠΟΛ.1130/25.6.2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και
 22.   ΔΕΑΦ Β 1083083 ΕΞ 2015 Χαρακτηρισμός του ανταλλάγματος (μίσθωμα) που αποκτούν οι ΟΤΑ από την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, πα
 23.   ΠΟΛ.1122/15.6.2015 Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν
 24.   Ψηφίστηκε το "μίνι" φορολογικό. Το ψηφισθέν νομοσχέδιο | TaxPress.gr
 25.   ΠΟΛ.1121/15.6.2015 Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν. | TaxPress.gr
 26.   ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦ
 27.   ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2.6.2015 Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων - επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας | TaxPress.gr
 28.   ΠΟΛ.1116/10.6.2015 Διευκρινήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα | T
 29.   Διευκρινήσεις σχετικά με την φορολόγηση των αποζημιώσεων εκτός έδρας ή εξόδων δημοσίων υπαλλήλων και μισθωτών | TaxPress.gr
 30.   ΔΕΑΦ Α 1071858 ΕΞ2015/25.5.2015 Οδηγίες σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών ή της αποζημίωσης εξόδων που καταβάλλονται σε υπαλλήλους π
 31.   ΠΟΛ.1112/5.6.2015 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που σ
 32.   Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1075426ΕΞ 2.6.2015 Φορολογική μεταχείριση περιστασιακών αμοιβών που καταβάλλει γυναικείος συνεταιρισμός. | TaxPress.gr
 33.   ΠΟΛ.1113/2.6.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α'). | TaxPress.gr
 34.   Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 13280/26-05-2015 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | TaxPress.gr
 35.   Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8907/06-04-2015 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 21 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ Ν. 4174/201
 36.   ΠΟΛ.1091/9.4.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β΄ 373/18.3.2015) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βε
 37.   ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ | TaxPress.gr
 38.   ΠΟΛ.1103/11.05.2015 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες το
 39.   ΠΟΛ.1102/11.5.2015 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολ
 40.   ΠΟΛ 1037/2015 | TaxPress.gr
 41.   ΠΟΛ.1073/2015 Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τ
 42.   ΠΟΛ.1079/2015 Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΠΟΛ.1216/2014 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξ
 43.   Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 41273 / 15.10.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7261 | TaxPress.gr
 44.   ΠΟΛ.1093/20145 Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών εταιρειών που έχουν υ
 45.   ΔΕΑΦ Α 1061179 ΕΞ 5-5-2015 Παροχή σε είδος με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών της μητρικής εταιρίας προς τους υπαλλήλους της θυγ
 46.   ΠΟΛ.1099/5.5.2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών
 47.   ΔΕΑΦ Β 1061927 ΕΞ 2015 Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος
 48.   ΠΟΛ. 1059/18-03-2015 | TaxPress.gr
 49.   ΠΟΛ.1067/20.3.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 | TaxPress.gr
 50.   ΠΟΛ. 1042 / 26.01.2015 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.
 51.   ΠΟΛ. 1037 / 02.02.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση.
 52.   ΠΟΛ. 1047 / 12.02.2015 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και στ΄ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013. | TaxPress.gr
 53.   ΔΕΑΦ Α 1058536 ΕΞ 30-4-2015 Φορολόγησης αλλοδαπού φυσικού προσώπου, υπηκόου Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποσπασμένου στην Ελλάδα | TaxPress.gr
 54.   ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (ΦΕΚ Β 763/30-4-2015) 1.Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδ
 55.   ΠΟΛ.1097/28.04.2015 Θέμα: Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Α
 56.   ΠΟΛ.1060/19-03-2015 | TaxPress.gr
 57.   ΠΟΛ. 1058/2015 (ΦΕΚ B 459 - 26.03.2015) Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013. | TaxPress.gr
 58.   ΠΟΛ.1076/2015 Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13) | TaxPress.gr
 59.   Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 10025/23-04-2015 "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ" | TaxPress.gr
 60.   ΠΟΛ.1094/2015 Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων – οικονομικών ενισχύσεων. | TaxPress.gr
 61.   ΠΟΛ. 1074 ΦΕΚ B 574 - 08.04.2015 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντ
 62.   ΠΟΛ.1083/2015 Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος που δίνονται βάσει επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. | TaxPress.gr
 63.   ΠΟΛ.1084/2015 Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές αλλοδαπών αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος που υπηρετούν σε εμπορικά πλοία. | TaxPress.gr
 64.   ΠΟΛ 1072/2015 Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργα
 65.   ΠΟΛ.1051/19-02-2015 | TaxPress.gr
 66.   ΠΟΛ.1036/15 (ΦΕΚ Β 247 /17-02-2015) | TaxPress.gr