Print Friendly

 

.

 

 

Ν.4172/2013
(ΦΕΚ Α΄167/23.07.2013)

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

Πρόσφατη Κωδικοποίηση: Νόμος 43872016, ΦΕΚ Α' 85/12.5.2016

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2 Ορισμοί

Άρθρο 3 Υποκείμενα του φόρου

Άρθρο 4 Φορολογική κατοικία

Άρθρο 5 Εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή

Άρθρο 6 Μόνιμή εγκατάσταση

Άρθρο 7 Φορολογητέο εισόδηµα

Άρθρο 8 Φορολογικό έτος

Άρθρο 9 Πίστωση φόρου αλλοδαπής

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10  Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

Άρθρο 11 Εξαρτώμενα μέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'   

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 12 Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 13 Παροχές σε είδος

Άρθρο 14 Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 15 Φορολογικός συντελεστής

Άρθρο 16 Μείωση φόρου εισοδήματος

Άρθρο 17 Πρόσθετες μειώσεις φόρου 

Άρθρο 18 Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

Άρθρο 19 Μειώσεις φόρου για δωρεές

Άρθρο 20 Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 21 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 22 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 22Α Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

Άρθρο 23 Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 24 Φορολογικές Αποσβέσεις

Άρθρο 25 Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων

Άρθρο 26 Επισφαλείς απαιτήσεις

Άρθρο 27 Μεταφορά ζημιών

Άρθρο 27Α Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

Άρθρο 28 Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων 

Άρθρο 29 Φορολογικός συντελεστής

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 30 Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

Άρθρο 31 Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Άρθρο 32 Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 33 Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

Άρθρο 34 Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 35 Εισόδημα από κεφάλαιο

Άρθρο 36 Μερίσματα

Άρθρο 37 Τόκοι

Άρθρο 38 Δικαιώματα (royalties)

Άρθρο 39 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Άρθρο 40 Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 41 Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 42 Μεταβίβαση τίτλων

Άρθρο 43 Φορολογικός συντελεστής

Άρθρο 43Α Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44 Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Άρθρο 45 Υποκείμενα του φόρου

Άρθρο 46 Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Άρθρο 47 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 48 Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

Άρθρο 49 Υποκεφαλαιοδότηση

Άρθρο 50 Ενδοομιλικές συναλλαγές

Άρθρο 51 Μεταφορά λειτουργιών

Άρθρο 52 Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων 

Άρθρο 53 Ανταλλαγή τίτλων 

Άρθρο 54 Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Άρθρο 55 Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE

Άρθρο 56 Μη εφαρμογή ευεργετημάτων

Άρθρο 57 Εκκαθάριση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Άρθρο 58 Φορολογικός συντελεστής

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Άρθρο 59 Φορολόγηση στην πηγή

Άρθρο 60 Φορολογικός συντελεστής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 61 Υπόχρεοι σε παρακράτηση

Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

Άρθρο 63 Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές

Άρθρο 64 Συντελεστές παρακράτησης φόρου

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗς ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 65 Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Άρθρο 66 Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 67 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου

Άρθρο 67Α Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 

Άρθρο 68 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου

Άρθρο 69 Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 70 Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 71 Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Άρθρο 72 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 73 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/13/ΕΕ

Άρθρο 74 Συμπλήρωση των νόμων 3986/2011, 4110/2013, 4002/2011, 4111/2013, 3864/2010, 3601/2007

Άρθρο 75 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 76 Θέματα Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 77 Προϋπολογισμός δήμων

Άρθρο 78 Προϋπολογισμός Περιφερειών

Άρθρο 79 Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος

Άρθρο 80 Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων

Άρθρο 81 Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 82 Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

Άρθρο 83 Πρόγραμμα Ιπποδρομιών

Άρθρο 84 Έπαθλα Ιπποδρομιών

Άρθρο 85

Άρθρο 86 Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 87 Καταργούμενες και τελικές διατάξεις

Άρθρο 88 Τροποποίηση του ν. 4152/2013

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 89 Διατάξεις για τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 90 Διαθεσιμότητα

Άρθρο 91 Κινητικότητα

Άρθρο 92 Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 93 Κατάργηση ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 94 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 95 Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων

Άρθρο 96 Ποινές συμβεβλημένων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας

Άρθρο 97 Ποινές συμβεβλημένων φυσιοθεραπευτών

Άρθρο 98 Ποινές ιατρών Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 99 Πειθαρχικά Συμβούλια Ιατρικών Συλλόγων

Άρθρο 100 Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 101 Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

Άρθρο 102 Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 103 Διατάξεις για τον κατώτατο µισθό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 104 Τροποποίηση του ν. 3054/2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 105 Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 106 Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 107 Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/25/Ε.Ε.

Άρθρο 108

Άρθρο 109

Άρθρο 110

Άρθρο 111

Άρθρο 112 Έναρξη ισχύος

Trackbacks/Pingbacks

 1.   ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 26.4.2016 Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.». | TaxPress.gr
 2.   ΔΕΑΦ 1068031 ΕΞ 26.4.2016 Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος φυσικών προσώπων από την ιδιοχρησιμοπο
 3.   Αρ.Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1052893 ΕΞ 4.4.2016 Χρόνος φορολόγησης και φορολογική μεταχείριση των claw back και rebate ιατρού που έχει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | TaxPress.gr
 4.   Παράδειγμα συμπλήρωσης πίνακα Κ (Ε3) | TaxPress.gr
 5.   Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1054386 ΕΞ 5.4.2016 Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης. | TaxPress.gr
 6.   ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 17.3.2016 Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτ
 7.   Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585/11.03.2016 Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων. | TaxPress.gr
 8.   ΔΕΑΦ Α 1034297 ΕΞ 3.3.2016 Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών. | TaxPress.gr
 9.   Αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1026617 ΕΞ 19.2.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1146459ΕΞ2015/4-11-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 825) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσ
 10.   Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1133403 ΕΞ 12.10.2015 Περί προκαταβλητέου φόρου αμοιβών μηχανικών οι οποίοι είναι μισθωτοί υπάλληλοι επιχείρησης. | TaxPress.gr
 11.   Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε
 12.   2238 - Άρθρο 2 | TaxPress.gr
 13.   2238 - Άρθρο 1 | TaxPress.gr
 14.   ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ. 1972 ΕΞ 19.10.2015 Ισολογισμός αναβιώσασας υπο εκκαθάριση ετιαρείας | TaxPress.gr
 15.   Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1008055 ΕΞ 19.1.2016 Φορολογική μεταχείριση των ποσών που καταβάλλονται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένο στη
 16.   4254 - Άρθρο 1.ΙΖ | TaxPress.gr
 17.   4254 - Άρθρο 1.Δ | TaxPress.gr
 18.   ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.:2669 ΕΞ 28.12.2015 Ενσωμάτωση του ΦΠΑ ως έσοδο και δαπάνη | TaxPress.gr
 19.   Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ 19.1.2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προ
 20.   ΠΟΛ.1277/29.12.2015 Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.41
 21.   Αρ.Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 14.12.2015 Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. | TaxPress.gr
 22.   ΠΟΛ.1262/2015/11.12.2015 Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χο
 23.   4336 - Άρθρο 2.Δ | TaxPress.gr
 24.   ΔΕΑΦ Β 1154669 ΕΞ 1.12.15 Διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας ακινήτου που παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό
 25.   ΠΟΛ.1257/30.11.2015 Χρόνος υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτ
 26.   4346 - Άρθρο 11 | TaxPress.gr
 27.   356 - Άρθρο 3 | TaxPress.gr
 28.   Αριθ. Πρωτ.ΔΕΑΦ Β 1148410 ΕΞ 17.11.2015 Φορολογική μεταχείριση του «πάγιου μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμ
 29.   ΔΕΑΦ Α 1148240 ΕΞ 12.11.2015 Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία | Ta
 30.   ΔΕΑΦ Β 1147493 ΕΞ 2015 Φορολογική μεταχείριση των ποσών που εισπράττουν οι Ο.Τ.Α. από την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων και
 31.   4340 - Άρθρο 4 | TaxPress.gr
 32.   ΔΕΑΦ 1144341 ΕΞ 3.11.2015 1. Παροχή διευκρινήσεων για τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν.4330/2015 (ΦΕΚ Α'59/16.6.2015). | TaxPress.gr
 33.   Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦΒ 1139502 ΕΞ 26.10.2015 Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προ
 34.   Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1137822 ΕΞ 21.10. 2015 Φορολογική μεταχείριση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) μετά την έναρξη ισχύ
 35.   Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1137818 ΕΞ 21.10.2015 Φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών του ν.383/1976, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013. | Ta
 36.   ΠΟΛ.1235/21.10.2015 Φορολογική μεταχείριση υπεραξίας που αποκτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) ακινήτο
 37.   ΠΟΛ.1231/21.10.2015 Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων π
 38.   ΔΕΑΦ Β 1136614 ΕΞ 21.10.2015 Φορολογική μεταχείριση ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που λειτουργούν ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), με βά
 39.   ΠΟΛ.1232/21.10.2015 Φορολογική μεταχείριση εισπραττόμενων μερισμάτων ημεδαπής μητρικής εταιρείας από αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε τρίτη χώ
 40.   ΔΕΑΦΒ 1136663 ΕΞ 21.10.2015 Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη
 41.   Ν.4334/2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.). | TaxPress.gr
 42.   ΠΟΛ.1229/15.10.2015 Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1213-22/09/2015 «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου
 43.   ΠΟΛ.1220/5.10.2015 Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, όταν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταβάλλουν ποσά για εξόφλη
 44.   ΠΟΛ.1212/24.9.2015 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής. | TaxPress.gr
 45.   ΠΟΛ.1211/22.9.2015 Διενέργεια αποσβέσεων επί της αξίας των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (οχημάτων), όπως αυτή προσδιορίστηκε από τ
 46.   ΠΟΛ.1208/16.9.2015 Εκχώρηση μισθωμάτων από κληρονόμο | TaxPress.gr
 47.   ΠΟΛ.1178/9.9.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1006/31−12−2013 (ΦΕΚ 19 Β΄/2014), απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολ
 48.   ΠΟΛ.1186/25.8.2015 Διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 για
 49.   ΠΟΛ.1198 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 50.   ΠΟΛ.1186/25.8.2015 Διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 για
 51.   ΠΟΛ.1183/20.8.2015 Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1257) Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθε
 52.   ΔΕΑΦ Β 1107041/ΕΞ 6.8.2015 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της π
 53.   ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. 18772/6.8.2015 Περί της φορολογικής μεταχείρισης δαπάνης που καταβάλλεται για την απόκτηση της άδειας αποκλειστικής εμπορίας και διανο
 54.   ΔΕΑΦ Β 1106280 ΕΞ 7.8.2015 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4172/2013. | TaxPress.gr
 55.   ΠΟΛ.1069/23.3.2015 (ορθή επανάληψη) Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 κ
 56.   ΔΕΑΦ Β 1102518 2015/23.7.2015 Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), μετά την έναρξη ισχύος τω
 57.   ΠΟΛ.1151/17.7.2015 Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1257) Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθε
 58.   ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ 20.7.2015 Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την πώληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών με β
 59.   ΠΟΛ.1146/3.7.2015 Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 στην περίπτωση υπ
 60.   ΠΟΛ.1145/3.7.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία από την πώληση ακινήτου
 61.   ΠΟΛ.1143/3.7.2015 Εξόφληση δαπανών κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας
 62.   ΠΟΛ.1142/2.7.2015 Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013. | TaxPress.gr
 63.   ΔΕΑΦ Β 1089843 ΕΞ 29.6.2015 Φορολογική μεταχείριση της διανομής αφορολόγητου αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από την αυτόματη υπερτίμηση από αν
 64.   Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) | TaxPress.gr
 65.   ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ 29.6.2015 Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 66.   ΠΟΛ.1138/30.6.2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην
 67.   ΠΟΛ.1132/25.6.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β’763). | TaxPress.gr
 68.   ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 25.6.2015 Φορολογική μεταχείριση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες του ν.1665/1986 στα πλαίσια σύμβασης χρηματοδοτικής μ
 69.   ΔΕΑΦ Β 1087150 ΕΞ 25.6.2015 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρείες για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετά
 70.   ΠΟΛ.1130/25.6.2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και
 71.   ΔΕΑΦ Β 1083083 ΕΞ 2015 Χαρακτηρισμός του ανταλλάγματος (μίσθωμα) που αποκτούν οι ΟΤΑ από την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, πα
 72.   ΠΟΛ.1122/15.6.2015 Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν
 73.   Ψηφίστηκε το "μίνι" φορολογικό. Το ψηφισθέν νομοσχέδιο | TaxPress.gr
 74.   ΠΟΛ.1121/15.6.2015 Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν. | TaxPress.gr
 75.   ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦ
 76.   ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2.6.2015 Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων - επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας | TaxPress.gr
 77.   ΠΟΛ.1116/10.6.2015 Διευκρινήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα | T
 78.   Διευκρινήσεις σχετικά με την φορολόγηση των αποζημιώσεων εκτός έδρας ή εξόδων δημοσίων υπαλλήλων και μισθωτών | TaxPress.gr
 79.   ΔΕΑΦ Α 1071858 ΕΞ2015/25.5.2015 Οδηγίες σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών ή της αποζημίωσης εξόδων που καταβάλλονται σε υπαλλήλους π
 80.   ΠΟΛ.1112/5.6.2015 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που σ
 81.   Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1075426ΕΞ 2.6.2015 Φορολογική μεταχείριση περιστασιακών αμοιβών που καταβάλλει γυναικείος συνεταιρισμός. | TaxPress.gr
 82.   ΠΟΛ.1113/2.6.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α'). | TaxPress.gr
 83.   Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 13280/26-05-2015 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | TaxPress.gr
 84.   Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8907/06-04-2015 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 21 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ Ν. 4174/201
 85.   ΠΟΛ.1091/9.4.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β΄ 373/18.3.2015) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βε
 86.   ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ | TaxPress.gr
 87.   ΠΟΛ.1103/11.05.2015 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες το
 88.   ΠΟΛ.1102/11.5.2015 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολ
 89.   ΠΟΛ 1037/2015 | TaxPress.gr
 90.   ΠΟΛ.1073/2015 Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τ
 91.   ΠΟΛ.1079/2015 Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΠΟΛ.1216/2014 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξ
 92.   Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 41273 / 15.10.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7261 | TaxPress.gr
 93.   ΠΟΛ.1093/20145 Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών εταιρειών που έχουν υ
 94.   ΔΕΑΦ Α 1061179 ΕΞ 5-5-2015 Παροχή σε είδος με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών της μητρικής εταιρίας προς τους υπαλλήλους της θυγ
 95.   ΠΟΛ.1099/5.5.2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών
 96.   ΔΕΑΦ Β 1061927 ΕΞ 2015 Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος
 97.   ΠΟΛ. 1059/18-03-2015 | TaxPress.gr
 98.   ΠΟΛ.1067/20.3.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 | TaxPress.gr
 99.   ΠΟΛ. 1042 / 26.01.2015 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.
 100.   ΠΟΛ. 1037 / 02.02.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση.
 101.   ΠΟΛ. 1047 / 12.02.2015 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και στ΄ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013. | TaxPress.gr
 102.   ΔΕΑΦ Α 1058536 ΕΞ 30-4-2015 Φορολόγησης αλλοδαπού φυσικού προσώπου, υπηκόου Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποσπασμένου στην Ελλάδα | TaxPress.gr
 103.   ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (ΦΕΚ Β 763/30-4-2015) 1.Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδ
 104.   ΠΟΛ.1097/28.04.2015 Θέμα: Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Α
 105.   ΠΟΛ.1060/19-03-2015 | TaxPress.gr
 106.   ΠΟΛ. 1058/2015 (ΦΕΚ B 459 - 26.03.2015) Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013. | TaxPress.gr
 107.   ΠΟΛ.1076/2015 Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13) | TaxPress.gr
 108.   Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 10025/23-04-2015 "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ" | TaxPress.gr
 109.   ΠΟΛ.1094/2015 Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων – οικονομικών ενισχύσεων. | TaxPress.gr
 110.   ΠΟΛ. 1074 ΦΕΚ B 574 - 08.04.2015 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντ
 111.   ΠΟΛ.1083/2015 Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος που δίνονται βάσει επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. | TaxPress.gr
 112.   ΠΟΛ.1084/2015 Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές αλλοδαπών αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος που υπηρετούν σε εμπορικά πλοία. | TaxPress.gr
 113.   ΠΟΛ 1072/2015 Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργα
 114.   ΠΟΛ.1051/19-02-2015 | TaxPress.gr
 115.   ΠΟΛ.1036/15 (ΦΕΚ Β 247 /17-02-2015) | TaxPress.gr