Υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας:

Καλησπέρα και καλή χρονιά. Η σημερινή μας συνάντηση έχει να κάνει με την Ελληνική Προεδρία, που ξεκίνησε ήδη από την 1η Ιανουαρίου.

Ξεκινάμε την Προεδρία ως χώρα όχι σε κρίση, αλλά ως χώρα σε ανάκαμψη και έχουμε ένα αρκετά βαρύ πρόγραμμα μπροστά μας, ιδιαίτερα εμείς που θα είμαστε στο ECOFIN, όπου υπάρχουν τρεις «περιοχές» που θα καταλάβουν την Ελληνική Προεδρία στο επόμενο εξάμηνο.

Η πρώτη περιοχή έχει να κάνει με την μακροοικονομική πολιτική - αυτό που λέμε με την «εμβάθυνση της ΟΝΕ». Εκεί το ζήτημα είναι κυρίως ο καλύτερος συντονισμός των πολιτικών και η κοινωνική συνοχή. Δηλαδή αν θα μπορούσα να βάλω ένα τίτλο αυτόν θα διάλεγα να βάλω.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την Ελληνική Προεδρία στο χώρο αυτό είναι τα εξής:

Το ευρωπαϊκό εξάμηνο που έχει να κάνει με τον ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό και με τις ειδικές συστάσεις σε κάθε χώρα. Αυτό θα είναι το ζήτημα που θα πρέπει να διαχειριστεί η Ελληνική Προεδρία.

Το δεύτερο είναι η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης, που έχει να κάνει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ακολουθώντας τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, μεταρρυθμίσεις, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κοινωνική συνοχή.

Εκεί η Ελληνική Προεδρία πρέπει να θέσει προτεραιότητες, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα, και να δουλέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τις χώρες-μέλη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά να διευκολύνει τη συζήτηση.

Το τρίτο θέμα είναι η οικονομική διακυβέρνηση, τα περίφημα 6 pack και 2 pack legislation, όπου υπάρχουν κανόνες για το πώς η δημοσιονομική προσαρμογή θα γίνει όσο πιο αποτελεσματική γίνεται. Σε αυτό ξέρετε κι εμείς έχουμε τον οργανικό νόμο για το δημοσιονομικό έλλειμμα και ο σκοπός της Προεδρίας είναι ακριβώς πώς να θέσει προτεραιότητες, ούτως ώστε τα θέματα στα build and growth facts, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης να προωθηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το τέταρτο θέμα είναι η εκπροσώπηση στους G20 των Υπουργών Οικονομικών, των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών και των Υφυπουργών, όπου εκεί, όπως ξέρετε, την Προεδρία την έχει σήμερα η Αυστραλία. Η Ελληνική Προεδρία θα προσπαθήσει να συντονιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα και να παρουσιάσει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, οικονομική ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το πέμπτο θέμα- η πέμπτη θεματική στο πλαίσιο που αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα - έχει να κάνει με μακροχρόνια χρηματοδότηση των οικονομιών και κυρίως πρωτοβουλίες για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί μάλιστα θα έχουμε συζήτηση και στο άτυπο ECOFIN που θα γίνει στην Αθήνα την 1η Απριλίου. Εκεί ο σκοπός μας είναι να προωθήσουμε τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το έκτο θέμα έχει να κάνει με έναν κανονισμό για το ισοζύγιο πληρωμών, που αφορά κυρίως χρηματοδότηση χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ανήκουν στο ευρώ. Στόχος μας είναι εάν μπορούμε να πιέσουμε για μία συμφωνία.

Το έβδομο και το όγδοο θέμα είναι λιγότερο σημαντικά. Εχουν να κάνουν με την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πώς θα μπορεί να εκπροσωπηθεί καλύτερα και με καλύτερο συντονισμό.

Το τελευταίο θέμα έχει να κάνει με ειδικότερα θέματα, όπως βοήθεια στην Τυνησία, αύξηση του κεφαλαίου του European Investment Fund και λοιπά.

Η δεύτερη περιοχή ενδιαφέροντος για το ECOFIN έχει να κάνει με την τραπεζική ένωση και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Στόχος της τραπεζικής ένωσης είναι η χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα θέματα που αφορούν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κυρίως έχουν στόχο την προστασία του καταναλωτή, την εναρμόνιση των κανόνων και τη διαφάνεια.

Εκεί υπάρχουν τέσσερις περιοχές ενδιαφέροντος, η πρώτη έχει να κάνει με την τραπεζική ένωση. Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας είναι ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης το Single Reservation Mechanism, πώς θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υπάρξει ένας συμβιβασμός μεταξύ των αποφάσεων του ECOFIN που ελήφθησαν το Δεκέμβριο και προτείνουν ένα συγκεκριμένο τρόπο προώθησης της τραπεζικής ένωσης και των απόψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό κατά την άποψή μου είναι και το σημαντικότερο καθήκον που έχουμε στον τομέα αυτό.

Κατόπιν υπάρχουν μία σειρά από θέματα, που αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που δεν έχουν να κάνουν με τραπεζική ένωση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως το δικαίωμα να έχουν όλοι οι πολίτες τουλάχιστον ένα λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κανονισμός για τις πληρωμές που έχει να κάνει με όρια, το πόσο μπορούν οι τράπεζες να επιβάλουν προμήθειες σε διασυνοριακές συναλλαγές. Έχουμε να κάνουμε με την Οδηγία MiFID, δηλαδή για τις αγορές κεφαλαίου, ένα θέμα αρκετά ώριμο και θα έλεγα ότι είναι δεύτερο σε προτεραιότητα μετά από την τραπεζική ένωση.

Αυτό έχει να κάνει με διαφάνεια στις συναλλαγές, στις αγορές κεφαλαίου αλλά και ομολόγων και την εισαγωγή νέων κανόνων για διαφάνεια. Όχι μόνο σε μετοχές, αλλά και σε ομόλογα και σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Άλλη οδηγία που θα προωθήσουμε έχει να κάνει με τα money market funds, δηλαδή με συλλογικές επενδύσεις. Επίσης σημαντικό θέμα είναι το anti-money laundering, δηλαδή η οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος.

Τέλος, μετά από το ζήτημα που ανέκυψε με το σκάνδαλο στο Libor, τι είδους benchmarks, τί είδους πρότυπα πρέπει να προωθηθούν στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην αγορά αυτή.

Ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα έρθει στο δεύτερο μέρος της Προεδρίας μας, έχει να κάνει με την έκθεση Liikanen, που αφορά κυρίως αυτό που λέμε το πώς ν’ αποφύγουμε το “too big to fail” για τις Τράπεζες, δηλαδή το πώς θα εξασφαλίσουμε την ευστάθεια των μεγάλων Τραπεζών. Αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό να συζητηθεί μάλιστα και στο άτυπο ECOFIN την 1η Απριλίου στην Αθήνα.

Το τελευταίο θέμα, η τελευταία θεματική ενότητα, έχει να κάνει με φορολογικά θέματα και με τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί, τα θέματα που θα μας απασχολήσουν έχουν να κάνουν με την προσπάθεια για τη μη διάβρωση της φορολογικής βάσης και μετατόπισης κερδών  και αφορά και τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα έχει να κάνει με το πώς μπορεί να φορολογείται η ψηφιακή οικονομία, τι κανόνες θα υπάρξουν για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας.

Το τρίτο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την άμεση φορολογία είναι η υιοθέτηση πρότασης αναθεώρησης της οδηγίας για φορολόγηση τόκων των αποταμιεύσεων, όπου ακόμα δεν έχει υπάρξει συμφωνία και η Ελληνική Προεδρία καλείται να χειριστεί το θέμα και να επιτύχει έναν συμβιβασμό.

Στο ίδιο αντικείμενο είναι η επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με θέματα φορολογικά. Εδώ η Ελληνική Προεδρία στοχεύει μέσω τεχνικών συζητήσεων αφ’ ενός να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της σημαντικής ενότητας των σχολείων του παγκόσμιου προτύπου του ΟΟΣΑ και αφ’ ετέρου έπειτα από επεξεργασία να υιοθετηθεί η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για διοικητική συνεργασία, δηλαδή για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Επίσης, σημαντικό θέμα είναι η πρόταση Οδηγίας για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το να μην υπάρχει διάβρωση της φορολογικής βάσης μέσω φορολογικού ανταγωνισμού, μετατόπισης κερδών από τη μία χώρα στην άλλη, εκμεταλλευόμενες διάφορες εταιρείες τα διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα.

Στην έμμεση φορολογία, κυρίως το ζήτημα που θα προωθήσουμε είναι ένα κοινό σύστημα ΦΠΑ όσον αφορά τη μεταχείριση κουπονιών, που κυρίως αυτό έχει να κάνει με φορολόγηση ηλεκτρονικών ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εντός της Ένωσης από 1/1/2015.

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι να δούμε αν υπάρξει τελικά συμφωνία για πρόταση οδηγίας για την καθιέρωση κοινού συστήματος φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εκεί όπως ξέρετε, 11 κράτη μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Εσθονία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Αυστρία έλαβαν έγκριση από το Συμβούλιο να υιοθετήσουν έναν τέτοιο φόρο μέσω μιας ενισχυμένης συνεργασίας, απόφαση η οποία λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά σε φορολογικά ζητήματα.

Αυτή η απόφαση έχει προσβληθεί από ορισμένες χώρες και εδώ, λόγω του υψηλού πολιτικού ενδιαφέροντος, και καθώς έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση του φακέλου, η Ελληνική Προεδρία θα προσπαθήσει να υιοθετήσει έστω και μια μερική συμβιβαστική πρόταση μεταξύ των 11 κρατών μελών, πιθανόν στο ECOFIN του Φεβρουαρίου και του Μαΐου .

Υπάρχουν μια σειρά από τελωνειακά θέματα που κι εκεί έχουν να κάνουν κυρίως με σύγκληση κανόνων και κανονισμών. Έχουν να κάνουν με αμοιβαία συνδρομή μεταξύ Διοικητικών Αρχών των κρατών μελών, για παράδειγμα για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και επίσης για τη θέσπιση υποχρέωσης των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων να παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες για την εν λόγω διακίνηση.

Επίσης, η ομάδα τελωνειακής συνεργασίας θα συντονίσει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κύκλου Πολιτικής για τις προτεραιότητες αυτού που ονομάζεται σοβαρό και οργανωμένο διεθνές έγκλημα, όπως είναι η παράνομη μετανάστευση, εμπορία ανθρώπων, παραποιημένα προϊόντα, απάτη σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ναρκωτικά, ηλεκτρονικό έγκλημα, πυροβόλα όπλα και έγκλημα κατά ιδιοκτησίας.

Ένα σημαντικό θέμα είναι τα δημοσιονομικά και ο προϋπολογισμός όπου εκεί έχουμε εκχωρήσει στον κ. Σταϊκούρα την αρμοδιότητα να χειριστεί το θέμα εκ μέρους της Προεδρίας.

 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας:                    

Σ’ αυτό το κομμάτι του προϋπολογισμού 6 είναι τα σημεία στα οποία θα επικεντρωθεί η Ελληνική Προεδρία.

Το πρώτο αφορά το 2014. O στόχος είναι η διασφάλιση με βάση τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τρέχουσας χρήσης του 2014.

Η δεύτερη ενότητα, πρόδηλη, αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και τον προϋπολογισμό του 2015, αυτός θα οριστικοποιηθεί το β’ εξάμηνο, αλλά οι κατευθυντήριες γραμμές θα είναι το α΄ εξάμηνο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ρεαλιστικές προβλέψεις ώστε να αποφευχθεί και πάλι το φαινόμενο διαδοχικών διορθωτικών προϋπολογισμών -εννιά έγιναν το 2013- η τρίτη ενότητα είναι η χορήγηση απαλλαγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2012.

Η τέταρτη είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του νέου δημοσιονομικού κανονισμού και ενδεχομένως η αναθεώρηση κάποιων διατάξεων αυτού. Η πέμπτη ενότητα είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζοντας στο πεδίο της καταπολέμησης της απάτης στην εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Η έκτη και τελευταία ενότητα είναι η περαιτέρω επεξεργασία αξιολόγηση και δυνητικά μελλοντική αναθεώρηση του συστήματος ιδίων πόρων, με στόχο την εξασφάλιση της συνέχειας στην έγκαιρη και ομαλή χρηματοδότηση όμως των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Γ. Στουρνάρας: Τελειώνοντας, θα ήθελα να εξάρω την τεράστια συμβολή των στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, που σε μία δύσκολη περίοδο έχουμε να διαχειριστούμε και ζητήματα τρόικας και ζητήματα Προεδρίας.

Η κυρία Παπακωνσταντίνου, ο κ. Μαυραγάνης -ο οποίος σήμερα λείπει διότι είναι ασθενής- ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Τσακλόγλου, αλλά και πολλοί άλλοι συνεργάτες, δημόσιοι υπάλληλοι και σύμβουλοι, πραγματικά με αυτοθυσία το τελευταίο διάστημα προσπαθούν να ανταποκριθούν στις μεγάλες ανάγκες, αλλά και να βγάλουν ασπροπρόσωπη την Ελληνική Προεδρία.

Το καλό είναι ότι ξεκινάμε την Προεδρία με την ελληνική οικονομία σε μία καλή θέση. Το 2013 πήγε -όπως είπα και προηγουμένως- καλύτερα από ότι περιμέναμε κι εμείς οι ίδιοι, τόσο το δημοσιονομικό κομμάτι, όσο και το κομμάτι της ανάπτυξης. Να το πω αλλιώς, με ύφεση ηπιότερη από ότι περιμέναμε στην αρχή.

Σήμερα δεν ξέρω αν είδατε τα spreads του δεκαετούς ομολόγου  έπεσαν κάτω από 600 μονάδες βάσης. Όλα αυτά αντανακλούν και πιστοποιούν τις θετικές εξελίξεις που έχουν συμβεί στην ελληνική οικονομία το τελευταίο διάστημα.

Θα δουλέψουμε με αυταπάρνηση, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτως ώστε να έχουμε μία Προεδρία αντάξια της ιστορίας και του ονόματός μας. Ευχαριστώ πολύ.

Δημοσιογράφος: Υπουργέ τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε μια βροχή αρνητικών δημοσιευμάτων και δηλώσεων από τη Γερμανία, όσον αφορά την Ελλάδα. Φοβάστε ή μάλλον συμμερίζεστε την άποψη ότι το Βερολίνο πιέζει την Ελλάδα, φοβούμενο ενδεχομένως ότι θα χρησιμοποιηθεί η Προεδρία από την Ελλάδα για να περάσει τα δικά της ζητήματα;

Γ. Στουρνάρας: Όχι δε φοβάμαι κάτι τέτοιο, με το Βερολίνο έχουμε μια άριστη σχέση συνεργασίας, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.

Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ, πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι για σας, εν όψει και της Προεδρίας την οποία έχουμε, να προωθήσετε θετικότερα θέματα της Ελλάδας; Και αναφέρομαι στο δημοσιονομικό κενό του 2014, πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι για σας να πείσετε τους συναδέλφους σας, αλλά και για τη σύνταξη του νόμιμου μεσοπρόθεσμου προγράμματος με όλα τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά;

Γ. Στουρνάρας: Κοιτάξτε, εγώ θα προεδρεύω του Συμβουλίου ECOFIN. Αυτά τα ζητήματα έχουν να κάνουν με το EUROGROUP, δεν έχουν να κάνουν με το ECOFIN, άρα εγώ ως Πρόεδρος του ECOFIN δεν έχω δικαίωμα και δεν μπορώ να μιλώ για την Ελλάδα, αυτό θα το κάνω εκεί που πρέπει, που είναι το EUROGROUP.

Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ μια ερώτηση για τα δημοσιονομικά. Η ερώτηση είναι αν τα καταφέραμε, διότι τελείωσε η χρονιά, αν πετύχαμε πρωτογενές πλεόνασμα, με βάση τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή και πότε θα ανταμειφθούμε γι΄ αυτή την προσπάθεια, δηλαδή πότε θα τεθεί το θέμα του ελληνικού χρέους σύμφωνα με τον προγραμματισμό; Προφανώς αφορά το EUROGROUP κι όχι το ECOFIN.

Γ. Στουρνάρας: Ναι ακριβώς, να το ξεχωρίσουμε ότι αυτό αφορά το EUROGROUP. Όπως ξέρετε ο προγραμματισμός έχει ως εξής: μόλις τελειώσει αυτή η επισκόπηση που γίνεται τώρα από την τρόικα, αμέσως μετά το θέμα θα πάει στο EUROGROUP να πιστοποιηθεί η συμφωνία με την τρόικα και κατόπιν ανοίγουν δύο μεγάλα θέματα, χρηματοδότηση και μείωση χρέους. Η χρηματοδότηση θα συζητηθεί πρώτα, αμέσως με τη συμφωνία που θα έχουμε με την τρόικα και η μείωση χρέους με τη νομική βάση που έχει τεθεί στο EUROGROUP του Νοεμβρίου του 2012, θα τεθεί αμέσως μετά την πιστοποίηση του πρωτογενούς πλεονάσματος από τη EUROSTAT τον Απρίλιο.

Δημοσιογράφος: Στην πρώτη ερώτησή μου αν τα καταφέραμε τι έχετε να πείτε;

Γ. Στουρνάρας: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό. Έκανε ανακοινώσεις ο κ. Σταϊκούρας σήμερα.

Χ. Σταϊκούρας: Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις κάθε μήνα των στοιχείων τόσο του κράτους όσο και της Γενικής Κυβέρνησης επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη της Κυβέρνησης όπως έχει ενταχθεί και στον προϋπολογισμό του 2014 για την επίτευξη ικανοποιητικού πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013. Εμμένουμε σε αυτό και τα στοιχεία μας επιβεβαιώνουν.

Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω και κάτι, επειδή έχουμε κάποια στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση και με τις δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και τις επιστροφές φόρων στο ύψος του προϋπολογισμού, άρα μιλάμε και για ένα βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα.

Δημοσιογράφος: Θα ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι το γεγονός ότι θα έχουμε την Ελληνική Προεδρία μπορεί να λειτουργήσει προς όφελός μας στις διαπραγματεύσεις για το χρέος και για το χρηματοδοτικό κενό.

Γ. Στουρνάρας: Πάντα μία καλή Προεδρία βοηθά, αλλά νομίζω είναι τα επιτεύγματά μας στο χώρο της δημοσιονομικής και διαρθρωτικής πολιτικής, κυρίως αυτά που θα βοηθήσουν στην προώθηση των θεμάτων μας στο EUROGROUP κι όχι τόσο η Προεδρία.

Δημοσιογράφος: Ποιο θεωρείτε πιο σημαντικό θέμα για την Ελλάδα πέρα από αυτά που μας αναφέρατε; Παράδειγμα, για την τραπεζική ένωση κάτι άλλο από αυτά που θα χειριστεί η Ελληνική Προεδρία;

Γ. Στουρνάρας: Κοιτάξτε, ως Πρόεδρος του ECOFIN όλα αυτά τα θέματα θεωρώ ότι είναι σημαντικά και για την Ελλάδα είναι σημαντικά, άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο. Σαφώς η τραπεζική ένωση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και για την Ελλάδα, η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, αλλά και γενικότερα ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής, μία οικονομική πολιτική που θα έχει και μία κοινωνική διάσταση όπως ξέρετε είναι κι αυτό ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά την Ελλάδα. Άρα τα περισσότερα θέματα αφορούν εξίσου την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Δημοσιογράφος: Υπουργέ αυτές τις μέρες το Spiegel λέει τα χειρότερα λόγια για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, εν όψει της Προεδρίας μας. Τι έχετε να πείτε γι΄ αυτό; Ήδη μας καυτηριάζουν με τον χειρότερο τρόπο και μας λένε ότι είμαστε και βρωμιάρηδες και τεμπέληδες και όλα κι ήδη έχει γραφτεί κι έχει περάσει και οι Έλληνες στη Γερμανία αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα λόγω αυτής της συμπεριφοράς.

Και το δεύτερο είναι που είπατε για τις εταιρίες, τι εννοούσατε ότι εκμεταλλεύονται τη διαφορετικότητα της φορολογίας; Αφού έτσι κι αλλιώς έχουν το πλεονέκτημα να μπορούν να το κάνουν αυτό, είναι παράνομοι δηλαδή αυτοί που διαχειρίζονται με νόμιμο τρόπο αυτή τη φορολογική διαφορετικότητα κι αν θα μειωθεί η δικιά μας φορολογία στην Ελλάδα.

Γ. Στουρνάρας: Πρώτον για τα δημοσιεύματα δεν έχω να πω τίποτα. Εμείς την απάντησή μας τη δίνουμε στην πράξη όπως φάνηκε και από την προηγούμενη χρονιά.

Όσον αφορά ζητήματα φοροαποφυγής, ακριβώς τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα τους, ούτως ώστε να μην υπάρχει φορολογικός ανταγωνισμός, δηλαδή να χρησιμοποιούν οι εταιρείες διαφορετικούς κανονισμούς μεταξύ κρατών-μελών, να μην υπάρχει μετατόπιση φορολογικών βάσεων από τη μία χώρα στην άλλη, για να υπάρχει τελικά ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα σε όλη την Ευρώπη.

Δημοσιογράφος: Υπουργέ είπατε ότι ανάμεσα στα θέματα αν κατάλαβα καλά που θα χειριστεί η Προεδρία είναι και η φοροδιαφυγή. Στην Ελλάδα έχουμε δει ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται κάποιες διαδικασίες άμεσων κατασχέσεων και λοιπά, αλλά από ότι φαίνεται η μπάλα παίρνει ακόμα κι εκείνους που δεν φταίνε. Εκεί πως θα γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ πραγματικά των φοροφυγάδων και όσων αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους λόγω της κρίσης αυτή τη στιγμή;

Γ.Στουρνάρας: Τα ζητήματα που σας είπα πριν πιο πολύ έχουν να κάνουν με τη φοροαποφυγή, παρά με τη φοροδιαφυγή.

Η φοροδιαφυγή κυρίως είναι θέμα φορολογικών διοικήσεων του κάθε κράτους-μέλους, τα ζητήματα που θα προωθηθούν στο ECOFIN κυρίως έχουν να κάνουν με τη φοροαποφυγή, δηλαδή να μην υπάρχουν διαφορετικοί κανονισμοί μεταξύ κρατών-μελών που επιτρέπουν διαφορικές συμπεριφορές και επιτρέπουν να το πω έτσι μετατόπιση φορολογικής βάσης από τη μία χώρα στην άλλη, κυρίως δηλαδή να αποφύγουμε την φοροαποφυγή, να αποφύγουμε τον φορολογικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα στην Ευρώπη σήμερα.

Η φοροδιαφυγή κυρίως έχει να κάνει με τη φορολογική διοίκηση του κάθε κράτους-μέλους.

Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί ότι είμαι εκτός θέματος, λόγω του ότι είναι συγκεκριμένο το θέμα της συνέντευξης, αλλά σήμερα ανακοινώσατε μια διαφορετική επιβολή επιτοκίων σε εκείνους που καθυστερούν τις πληρωμές, άλλο επιτόκιο για τον φορολογούμενο και άλλο επιτόκιο για το κράτος. Το θεωρείτε δίκαιο;

Γ. Στουρνάρας: Μην ξεχνάτε ότι μέχρι τώρα το κράτος δεν είχε καν επιτόκιο - αν δεν κάνω λάθος ήταν μηδέν - άρα είναι μία τεράστια πρόοδος και αυτή η διαφορά έχει να κάνει και με το ρίσκο. Το κράτος πληρώνει πάντα.

Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ δύο ερωτήσεις, πρώτον το θέμα του χρηματοδοτικού κενού και της ρύθμισης του χρέους πιστεύετε ότι για τα θέματα αυτά θα ληφθεί απόφαση στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας; Και η δεύτερη, εν όψει της ανάληψης της Προεδρίας έχετε αισθανθεί ότι υπάρχει ένα κλίμα δυσπιστίας και αμφισβήτησης, όπως αυτό που διαχέεται από τα δημοσιεύματα τα αρνητικά, στα οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, του Ξένου Τύπου; Υπάρχει δηλαδή μεταξύ των συναδέλφων σας, έχετε αισθανθεί τέτοιο κλίμα, πως τη βλέπουν την Ελλάδα;

Γ. Στουρνάρας: Όσον αφορά το πρώτο θέμα η απάντηση είναι ναι, αν τηρηθεί ο βασικός προγραμματισμός οι αποφάσεις αυτές θα ληφθούν εντός της Ελληνικής Προεδρίας, από ότι φαίνεται.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, εγώ δε βλέπω κανένα αρνητικό κλίμα μεταξύ των συναδέλφων μου στο EUROGROUP για την Ελλάδα, μα κανένα απολύτως. Αλλωστε και οι αγορές επιβεβαιώνουν τις θετικές εξελίξεις, γιατί αυτό τελικά έχει σημασία.

Αλλά επειδή με ρωτήσατε, δεν υπάρχει κανένα αρνητικό κλίμα για την Ελλάδα στο EUROGROUP όπως πιστοποιήθηκε κι από τις τελευταίες συναντήσεις.

Δημοσιογράφος: Και για τον κ. Σταϊκούρα ερώτηση, επειδή μας ήρθαν και λίγο βαριά όλα αυτά μαζί, οι προτεραιότητες και τα μέτωπα, όσον αφορά τον κοινοτικό προϋπολογισμό οι κατευθυντήριες γραμμές οδηγούν σε έναν προϋπολογισμό ας το λέγαμε έτσι λιτότητας; Κι αν αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρόκριμα για το τι περιθώρια υπάρχουν για χαλάρωση στον εθνικό κρατικό προϋπολογισμό.

Χ. Σταϊκούρας: Σε ό,τι αφορά το 2014 ουσιαστικά η Ελληνική Προεδρία έχει θέσει προτεραιότητα να διασφαλίσει με βάση, όπως είπα, την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης την ομαλή εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού.

Δεύτερον να παρακολουθήσει τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνοντας και την έγκριση μεταφοράς πιστώσεων και διορθωτικών προϋπολογισμών στον εκτελούμενο προϋπολογισμό, κατόπιν εισήγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Και τρίτον, μεριμνά ώστε η όποια ανακατανομή πόρων προκύψει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος αυτού του οικονομικού έτους, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τόνωση της απασχόλησης και ενίσχυση των νέων πηγών ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά το 2015 οι κατευθυντήριες γραμμές είναι οι εξής: Πρώτον η ανάγκη ο προϋπολογισμός να δομηθεί σε ρεαλιστικές προβλέψεις, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο διαδοχικών διορθωτικών προϋπολογισμών, αλλά και να προβλεφθεί και να διευκολυνθεί η ακριβής ανάλυση των εθνικών συνεισφορών.

Δεύτερον η ανάγκη διασφάλισης ότι κάθε προϋπολογισμός θα ανταποκρίνεται στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ώστε να καταδεικνύεται ο απόλυτος σεβασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πόρους που προέρχονται από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο.

Τρίτον η ανάγκη η κατάρτιση του προϋπολογισμού να συνυπολογίσει το γεγονός ότι το 2015 είναι το δεύτερο έτος της νέας προγραμματικής περιόδου του 2014-2020, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπιστούν επαρκώς απρόβλεπτες ανάγκες.

Τέταρτον η ανάγκη προσδιορισμού των κατάλληλων επιπέδων πιστώσεων και πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές ανάγκες του 2015 με παράλληλο σεβασμό στα ανώτατα όρια δημοσιονομικών προοπτικών και μια σειρά από άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν κυρίως με διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νομίζω το τελευταίο στοιχείο το οποίο σας ανέφερα υποδηλώνει και τέτοιες δυνητικές πρωτοβουλίες.

Δημοσιογράφος: Μια διευκρίνιση στην ερώτηση της συναδέλφου, αν κατάλαβα καλά έχετε την πληροφόρηση ή έχετε τη βεβαιότητα ή την αίσθηση ότι θα προλάβουμε να πάρουμε και τις αποφάσεις για το χρέος, μέχρι να τελειώσει η Ελληνική Προεδρία, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο; Οι όποιες αποφάσεις.

Γ. Στουρνάρας: Καλώς εχόντων των πραγμάτων ναι, διότι η EUROSTAT πιστοποιεί το ζήτημα του πρωτογενούς πλεονάσματος τον Απρίλιο, άρα έχουμε χρόνο μέχρι τον Ιούνιο και νωρίτερα. Μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση αμέσως τον Απρίλιο, μπορεί να μην καταλήξει πριν από τον Ιούνιο, αλλά θα έχει γίνει μία σημαντική συζήτηση και νομίζω ότι μέχρι τον Ιούνιο έχουμε όλο το περιθώριο να έχουμε καταλήξει.

Δημοσιογράφος: Πριν από τις εκλογές;

Γ. Στουρνάρας: Τώρα δεν το γνωρίζω το πριν από τις εκλογές, σαφώς η συζήτηση θα ξεκινήσει αμέσως μετά την πιστοποίηση, που σημαίνει πριν από τις ευρωεκλογές.

Δημοσιογράφος: Να κάνω μια άλλη ερώτηση κ. Υπουργέ; Έχετε κάποια επιστολή από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς για να συνδράμετε να ερευνηθούν κάποια cd με εμβάσματα από το 2010-2011 και μετά;

Γ. Στουρνάρας: Όχι δεν έχω εγώ τουλάχιστον προσωπικά κάτι τέτοιο, νομίζω όμως ότι τα εμβάσματα ήδη διερευνώνται από τη Γενική Γραμματεία…

Δημοσιογράφος: Ζητούν 8, 10 μπορεί και 12 άτομα..

Γ. Στουρνάρας: Εντάξει έχουμε ζητήσει ήδη από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης προσωπικό και ελεγκτές και σε πολύ μεγάλο αριθμό μάλιστα, για να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.