Αρ. Πρωτ. Ε85 / 206 / 23.12.2013

Θέμα: Στόχευση Ελέγχου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων - Εφαρμογή Λογισμικού Risk Analysis Εσόδων

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. Ε85/156/5-11-2013 Γενικό Έγγραφο.

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας και μετά από αιτήματα πολλών Μονάδων του Ιδρύματος, αλλά ιδιαίτερα λόγω του γεγονότος ότι αυτή τη χρονική περίοδο εκτελούνται επείγουσες εργασίες από τις Υπηρεσίες Εσόδων που αφορούν στην αποτροπή παραγραφής ασφαλιστικών εισφορών, παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των ελέγχων  μέσω  της  εφαρμογής του Risk Analysis Εσόδων μέχρι την 31/1/2014

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ