ανακοινώσεις λογιστικός σύλλογος αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα :

 

I. Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.), Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170/26.07.2013), ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α’ 287/31.12.2013)

II. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 01.01.2014 ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ. ) Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 229/19.11.2012)

 

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο είναι :

 • ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΤΟΚΟΙ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ
  • Πρόστιμα διαδικαστικών παραβάσεων,
  • Φοροδιαφυγή – πρόστιμα φοροδιαφυγής,
  • Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή φακέλου τεκμηρίωσης, ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρου
  • Πρόστιμα ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης
  • Πρόστιμα μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων
 • ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ – ΚΦΑΣ, ΦΠΑ
 • ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΟ (ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΟ) ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
 • ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
  • Από 26.07.2013,
  • Από 01.01.2014
 • ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
 • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ή ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  • Δέσμευση καταθέσεων 50%, κ.λπ.
 • ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΠΟ 1.1.2014,ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.4223/2013
  • Νέες Αποφάσεις για τον Κ.Φ.Α.Σ.

 

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ, πρώην διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών, πρώην Ειδικός Γραμματέας: Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), με πλούσια διδακτική πείρα, εκπαιδευτική και συγγραφική δραστηριότητα.

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα γίνει την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014, ώρες 17:00 έως 21:00 στο ξενοδοχείο Novotel Hotel, Μιχαήλ Βόδα 4-6, 104 39, Αθήνα.

 

Το κόστος Συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα 50,00 €.

Για την έκδοση τιμολογίου υπάρχει επιβάρυνση Φ.Π.Α. 23%.

Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου ισχύει η έκπτωση 15%, το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 40,00 €.

Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

δήλωση συμμετοχής