Δελτίο Τύπου

Στα 114.944.666,18€ ανήλθαν τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές τον Δεκέμβριο του 2013, αυξημένες σε ποσοστό 48,59% έναντι των αντίστοιχων εσόδων του Δεκεμβρίου του 2012.

Σε ετήσια βάση, το 2013, τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα 988.659.850,31€, αυξημένα σε ποσοστό 30% έναντι των ετών 2010 και 2011 και σε ποσοστό 5% έναντι των αντίστοιχων εσόδων το 2012.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ