Αρ. Πρωτ. ΔΕΦΚ Β 5000776 ΕΞ 2014

Θέμα: Απόσυρση τηε τροπολογίας με αριθ. 1080/4/10.01.2014.

Κατόπιν απόσυρσης της εν θέματι τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 10.01.2014 για την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα και στα καπνά καπνίσματος, ανακαλείται η εγκύκλιος διαταγή αριθμ. ΔΕΦΚ Β 5000772 ΕΞ 2014 / 10.01.2014, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για τις εν λόγω ρυθμίσεις στη φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών.

Νεώτερες οδηγίες θα παρασχεθούν εφόσον κατατεθεί νέα τροπολογία.

Ο Τμηματάρχης

Η προϊστάμενη της Δ/νσης - Ε. Κανελλοπούλου