ΠΟΛ. 1016 / 09.01.2014

Θέμα: Κοινοποίηση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1271/23-12-2013 (3364  Β΄)  και των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4223/2013 (287 Α΄) «περί του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων».

 

Κοινοποιούμε την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1271/23-12-2013 περί του καθορισμού της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της σχετικής δήλωσης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3364/Β΄/31-12-2013, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4223/2013 που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 287/Α΄/31-12-2013, με τις οποίες ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (65 Α΄) «περί του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων» η 1-1-2015 (και κατά συνέπεια και των οριζομένων με την προαναφερόμενη απόφαση) για ενημέρωσή σας.

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ