ΠΟΛ: 1026/13-2-2013

ΘΕΜΑ: Ειδική Φορολόγηση των αμοιβών του Ιπτάμενου Προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας που υπηρετεί σε αλλοδαπή αεροπορική εταιρεία με εγκατάσταση στην Ελλάδα, πριν από την κατάργησή της με τον ν.3842/2010.

Σας κοινοποιούμε την 153/2009 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων .

Σύμφωνα μ’ αυτή, το Τμήμα ΣΤ' του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομόφωνα ότι ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των αμοιβών του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζεται μέχρι 31-12-2009 για τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, ανεξάρτητα από την εθνικότητα των αεροσκαφών ή την ιθαγένεια των εταιρειών στα αεροσκάφη των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες τους δηλαδή αν αυτές είναι αλλοδαπές ή αν αυτές έχουν την έδρα τους ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, καθώς και ανεξάρτητα από τον τόπο που παράγεται το συγκεκριμένο εισόδημα δηλαδή αν αυτό παράγεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ

Η. ΚΑΤΟΥΔΗΣ

 

Σχετική νομοθεσία

 

Ν.3842/2010 : Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)