Αρ. Πρωτ. Γ99 / 5 / 10.01.2014

Θέμα: Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΣΧΕΤ: Η με αριθ.11/2011 εγκύκλιος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας γνωρίζουμε τα χρονικά διαστήματα οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας έτους 2014 και τις αντίστοιχες ημερομηνίες πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων, για την πληρωμή Παροχών μέσω ΔΙΑΣ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ - ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟ               ΕΩΣ

 ΗΜ/ΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
08/01/2014 27/01/2014 04/02/2014
28/01/2014 10/02/2014 18/02/2014
11/02/2014 25/02/2014 05/03/2014
26/02/2014 10/03/2014 18/03/2014
11/03/2014 20/03/2014 02/04/2014
21/03/2014 08/04/2014 15/04/2014
09/04/2014 28/04/2014 06/05/2014
29/04/2014 08/05/2014 15/05/2014
09/05/2014 27/05/2014 03/06/2014
28/05/2014 10/06/2014 17/06/2014
11/06/2014 25/06/2014 02/07/2014
26/06/2014 08/07/2014 15/07/2014
09/07/2014 28/07/2014 05/08/2014
29/07/2014 07/08/2014 14/08/2014
08/08/2014 26/08/2014 02/09/2014
27/08/2014 08/09/2014 16/09/2014
09/09/2014 25/09/2014 02/10/2014
26/09/2014 08/10/2014 15/10/2014
09/10/2014 23/10/2014 04/11/2014
24/10/2014 06/11/2014 14/11/2014
07/11/2014 25/11/2014 02/12/2014
26/11/2014 08/12/2014 16/12/2014
09/12/2014 23/12/2014 08/01/2015
24/12/2014 08/01/2015 16/01/2015