Στις 14 Ιανουαρίου η Ελληνική Προεδρία πέτυχε επί της αρχής συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο τριλόγου, που αφορούσε την αναθεώρηση κανόνων για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID).

«Η συμφωνία επί της αρχής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID)  αποτελεί σημαντικό βήμα για ένα ασφαλέστερο, ορθότερο, περισσότερο διαφανές και υπεύθυνο χρηματοπιστωτικό σύστηµα.

Με το νέο αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο για τη μείωση του συστημικού κινδύνου, την εξασφάλιση της  σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και την επαρκή προστασία των επενδυτών», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της ΕΕ (ECOFIN).