Ανάρτηση τεχνικών προδιαγραφών και ημερομηνιών υποβολής με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, όπως ορίζεται με υπουργική απόφαση (που αναμένεται να εκδοθεί) για το οικ. έτος 2014 , των πιο κάτω δηλώσεων:

 

  • Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων
  • Βεβαίωση των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα
  • Βεβαίωση των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.

 

Hμερομηνίες υποβολής από 27/01/2014 έως 28/03/2014

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο