ΘΕΜΑ : « Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2013»

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α 65846/5611/27-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις εορτές Χριστουγέννων 2013, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσεως (Ε.Δ.Χ) αυτοκίνητων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου δεν επιβαρύνθηκε λόγω χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2013

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                                                  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ.