Καταβολή τρεχουσών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

 

 

Σε συνέχεια του από 17/1/2014 δελτίο Τύπου και μετά το από 20/1/2014 δελτίο Τύπου του Ε.Τ.Ε.Α, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, ότι οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., θα καταβληθούν ενιαία με αυτές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ+Ε.Τ.Ε.Α.), κατά τα γνωστά και εντός των κατά το νόμο οριζομένων προθεσμιών.

Οι εισφορές των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. (Κρεοπώλες-Εκδοροσφαγείς, Χημικοί, Εκπαιδευτικοί Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης που είναι Ιδιοκτήτες Εκπαιδευτηρίων, Ηλεκτρολόγοι), θα καταβληθούν, στον Α.Μ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που τους έχει αποδοθεί, κατά την απογραφή τους ως αυτοαπασχολούμενοι, στο Μητρώο Εργοδοτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω Τραπεζών κατά τα γνωστά και εντός των κατά το νόμο οριζομένων προθεσμιών.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ