Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών - ΜΥΦ (Πιλοτική Φάση - προδιαγραφές, ενημέρωση 23.01.2014)

 

Η πιλοτική εφαρμογή είναι διαθέσιμη για δοκιμές στο https://www1.gsis.gr/myf/web/pages/
Είσοδος με τους κωδικούς taxisnet, μπορείτε να δημιουργήσετε εγγραφές για όποιον επιθυμείτε χωρίς συνέπειες, μια και όλες θα διαγραφούν στο τέλος Ιανουαρίου 2014.

Ο μορφότυπος των αρχείων που υποδέχεται (ενημερωμένο 23.1.2014)
XSD
XML
Συχνές ερωτήσεις  - ενημερώνονται συνεχώς

Επίσης, οδηγίες κλήσης και δείγμα κώδικα ως βοήθημα για την υλοποίηση client για το REST web service υποβολών.
Κλήση REST Service

Οι παρατηρήσεις για το σύστημα είναι ευπρόσδεκτες στο myf@gsis.gr