[sws_blockquote_endquote align="" cite="" quotestyle="style01"] Το παρόν αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο της ASTbooks “Οδηγός Εργασιών Τέλους Χρήσης” που θα κυκλοφορήσει σύντομα. [/sws_blockquote_endquote]

 

2.1.3  Έκπτωση των αποσβέσεων και λοιπών δαπανών  των παγίων περιουσιακών στοιχείων από τα ακαθάριστα έσοδα -Φορολογία Εισοδήματος.

 

Ο  φορολογικός  νόμος αναγνωρίζει το δικαίωμα έκπτωσης των αποσβέσεων από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων καθώς και των δαπανών για επισκευές και συντηρήσεις.

 

Για φορολογικές περιόδους που τελειώνουν 31 Δεκεμβρίου 2013

Ν.2238, άρθρο 31, § 1, περ. β, στ :

1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα [...]

β) Των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελματικών γενικά εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων οχημάτων.[...]

στ) Τα ποσά των αποσβέσεων για τα ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Τα παραπάνω συνεχίζουν να ισχύουν και με τον φορολογικό νόμο 4172/2013 σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22.

Σημειώνεται πως οι δαπάνες για επισκευές και συντηρήσεις δεν κατονομάζονται  ως εκπιπτόμενες δαπάνες από τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα παρόλα αυτά όμως αποτελούν παραγωγικές δαπάνες και προς στο συμφέρον της επιχείρησης και εκπίπτουν σύμφωνα με το γενικό κανόνα του άρθρου 22.

 

Ν.4172/2013

Άρθρο 21 – Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. [......]

 

Άρθρο 22 – Εκπιπτόμενες δαπάνες

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρθρου του Κ .Φ .Ε., οι οποίες:

 • α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
 • β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της πραγματικής, στη βάση έμμεσων μεθόδων ελέγχου,
 • γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Όσον αφορά στις δαπάνες συντήρησης και επισκευής συνεχίζουν να εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα διότι προσαυξάνουν το κόστος κτήσης του παγίου και υπόκεινται σε αποσβέσεις οι οποίες εκπίπτουν από το εισόδημα σύμφωνα με το Ν. 4172, άρθρο 21, § 1.

 

2.1.4. Εννοιολογικός προσδιορισμός του συντελεστή  απόσβεσης

Οι συντελεστές  αποσβέσεων ομαδοποιούν κατηγορίες παγίων περιουσιακών στοιχείων ,όπως μηχανήματα ,έπιπλα και υποκατηγορίες αυτών και με βάση τη συγκεκριμένη κατηγορία ουσιαστικά  ορίζουν την διάρκεια ζωής τους. Ο Φορολογικός Νόμος  που ισχύει ορίζει συντελεστές απόσβεσης για τις διαφορετικές ομάδες παγίων . Σε πολλές περιπτώσεις οι  συντελεστές που ορίζει η φορολογική νομοθεσία λαμβάνουν υπόψη και τον κλάδο της επιχείρησης που χρησιμοποιεί  το πάγιο ορίζοντας για παράδειγμα μεγαλύτερο  συντελεστή απόσβεσης ενός  επιβατικού  αυτοκινήτου μιας  εταιρείας ενοικίασης  αυτοκινήτων  από μια  εταιρεία που διαθέτει το όχημα σε ένα διευθυντικό της στέλεχος

Στην πράξη υπάρχουν ακόμα περισσότερες  ιδιαιτερότητες σε κάθε επιχείρηση εξαιτίας της διαφορετικής  χρήσης των περιουσιακών της  στοιχείων που συνεπάγεται διαφορετική διάρκεια ζωής ή διαφορετικό συντελεστή  απόσβεσης από αυτόν που ορίζει ο φορολογικός Νόμος.. Είναι πολύ σύνηθες  για τον παραπάνω λόγο πολλές εταιρείες  να παρακολουθούν τα πάγια στοιχεία τους με 2 διαφορετικούς τρόπους ώστε και  να γνωρίζουν με ακρίβεια τα κόστη τους αλλά και  συγχρόνως να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία.  Όσες εταιρείες εφαρμόζουν τα  Δ .Λ .Π. ,επιβάλλεται να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και για την αποτίμηση αλλά και για το συντελεστή απόσβεσης , των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους οπότε συνήθως τηρούν με 2 διαφορετικούς τρόπους το μητρώο παγίων.

Επιπλέον  όπως θα δούμε και σε επόμενα κεφάλαια, οι διαφορές των αποσβέσεων που προκύπτουν σε  κάθε χρήση πρέπει να απεικονίζονται στον  «Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π . Σ. Λ .Φ .Β.»  Ο  εν λόγω πίνακας τηρείται από τις εταιρείες που εξάγουν αποτελέσματα με βάση τα Δ . Λ .Π  και   πρέπει να απεικονίζει όλες  τις διαφορές ανάμεσα στο λογιστικό και το  «φορολογικό αποτέλεσμα».

 

2.1.5  Πάγια – αποσβέσεις παγίων Φορολογική Νομοθεσία

Δεδομένου ότι η νομοθεσία για τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων τροποποιήθηκε αρκετές φορές μέσα στο 2013, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις ισχύουσες διατάξεις ανάλογα με την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης των επιχειρήσεων.

Για να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό τι ισχύει για κάθε περίπτωση διαχωρίζονται οι περιπτώσεις ως εξής:

Α) Γενικές διατάξεις του Ν. 2238/1994 για τις αποσβέσεις

Β. Αποσβέσεις παγίων επιχειρήσεων με διαχειριστική χρήση 01/01 – 31/12/2013

Γ. Αποσβέσεις παγίων επιχειρήσεων με διαχειριστική χρήση που ξεκίνησε το 2012

 

2.1.6 Διαχειριστική χρήση και εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου για τις αποσβέσεις

 • Διαχειριστική χρήση 01/01/13 – 31/12/13

Με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 3 του Ν.4110/2013 (Α’ 17) αντικαταστάθηκε η περίπτωση στ’ της παρ.1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε) και τροποποιήθηκε με την παρ.6 του Ν. 4141/2013 (Α’ 81), την παρ. 6 της υποπαρ. Δ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (A’ 107) και την παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4170/2013 (Α’ 163).

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4110/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την περ.γ’ της παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 4141/2013, για δαπάνες αποσβέσεων που πραγματοποιούνται στις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

Επομένως, οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των αποσβέσεων όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων ανεξάρτητα του χρόνου απόκτησης των παγίων αυτών είτε αυτά αποκτήθηκαν πριν από την 01/01/2013 είτε μετά την ημερομηνία αυτή, με την προϋπόθεση ότι οι αποσβέσεις αφορούν στις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

 • Διαχειριστική χρήση που ξεκίνησε το 2012

Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση που κατά την 01/01/2013 κάποια επιχείρηση βρίσκεται σε διαχειριστική περίοδο η οποία έχει αρχίσει πριν την 01/01/2013 και θα κλείσει την διαχειριστική της αυτή περίοδο μετά την 01/01/2013, για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων της θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 299/2003 αποκλειστικά για τη χρήση αυτή και οι νέες διατάξεις θα εφαρμοστούν από την επόμενη περίοδο.

 

2.1.6.Α Γενικές διατάξεις του Ν. 2238/1994 για τις αποσβέσεις

2.1.6.Α1 Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Σύμφωνα με την περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, προβλέπεται ότι εκπίπτουν από τα ακαθάρισταnέσοδα:

“στ) Τα ποσά των αποσβέσεων για τα ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

 • αα) Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το λειτουργικό ή μη λειτουργικό, ενσώματο ή άυλο στοιχείο, που αποκτάται από την οικονομική μονάδα και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, αλλά μεγαλύτερη από ένα έτος.
 • ββ) Η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική. Υπόχρεες είναι οικονομικές μονάδες, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως αν τα χρησιμοποιούν, τα εκμισθώνουν ή τα εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε τρόπο.
 • γγ) Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων.

Οι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE rev2, έχουν ως εξής:

 

Για όλους τους κλάδους:  
Εδαφικές εκτάσεις: 0%
Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, εξοπλισμός και ειδικά οχήματα φορτοεκφόρτωσης: 4%
Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού), μέσα μεταφοράς ατόμων, άυλα στοιχεία, δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης και λοιπά πάγια στοιχεία:10% 10%
Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισμικό: 20%
Μέσα μεταφοράς φορτίων: 12%
   
02.Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:  
Εδαφικές εκτάσεις: για τον τομέα Β (Ορυχεία-Λατομεία), πλην του Β.09 (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης). 5%
Μέσα μεταφοράς ατόμων για τους τομείς N77.11 (Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων)και Ο85 (Εκπαίδευση) 20%
και μέσα μεταφοράς φορτίων για τον τομέα Ν77.12 (Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών): 20%
Λοιπά μέσα μεταφοράς για τους τομείς Η49.1 (Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών), Η49.2 (Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων), Η50 (Πλωτές μεταφορές) και Η51 (Αεροπορικές μεταφορές) Για τρένα, πλοία και πλωτά μέσα και αεροσκάφη, αντιστοίχως: 5%

 

 • δδ) Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται σε ετήσια βάση.

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων. Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά άρχισαν να χρησιμοποιούνται ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.

 • εε) Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος δεν δύνανται να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρμοσμένη αξία του αποσβεστέου πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Η ως άνω αξία δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία από την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη για την ίδια περίοδο μεταβολή του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Κλάδος 055 - «Ενδιάμεσα και Κεφαλαιουχικά Αγαθά»), όπως ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..
 • στστ) Ειδικά οι επιχειρήσεις που μέχρι 31.12.2012 χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο φθίνουσας απόσβεσης, όπως αυτή ορίζεται στο Π.Δ. 299/2003 (Α΄ 255) και κατά την ως άνω ημερομηνία είχαν αποσβέσει περισσότερο από 50% της αρχικής αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, υποχρεούνται να μεταβούν στο νέο σύστημα που ορίζεται στον παρόντα νόμο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν τη διατήρηση του τρέχοντος καθεστώτος, μέχρι τη χρήση που η απόσβεση θα υπερβεί το 50% της αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, οπότε και αυτές μεταβαίνουν στη μέθοδο του εδαφίου (iii). Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους συντελεστές απόσβεσης του εδαφίου (iii), πολλαπλασιαζόμενους με συντελεστή δύο (2).
 • ζζ) Ειδικά οι νέες επιχειρήσεις, δύνανται για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους να διενεργούν αποσβέσεις με μηδενικό συντελεστή για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τη δαπάνη που καταβάλλει επιχείρηση, για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η..
 • ηη) Ειδικά οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν κτίριο που έχει ανεγερθεί σε έδαφός τους αποκλειστικά με δαπάνες του μισθωτή εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις αποσβέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση αυτή.
 • θθ) Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και οι δημόσιοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας διενεργούν το σύνολο των αποσβέσεων επί του εξοπλισμού, των οργάνων και των λοιπών παγίων στοιχείων, που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη εκπλήρωσης του σκοπού τους, με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης και εντός τριών ετών από την απόκτησή τους ή εφόσον αποκτώνται για την υλοποίηση χρηματοδοτού- μενου από δημόσιους ή κοινοτικούς πόρους ερευνητικού έργου συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας αποσβένονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου και μέχρι τη λήξη αυτού.”

 

2.1.6.Α2 Αποσβέσεις εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά ακινήτων

Σύμφωνα με την περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, προβλέπεται ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα:

Ειδικά τα έξοδα που πραγματοποιούν οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α’) για την αγορά ακινήτων, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης του ίδιου νόμου, μπορούν να αποσβένονται και ισόποσα, ανάλογα με τά έτη διάρκειας της σύμβασης.”

Ακόμη, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου και νόμου, προβλέπεται ότι:

“Η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 ενεργεί αποσβέσεις στα μίσθια σε ίσα μέρη ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης.”

 

2.1.6.Α3 Αποσβέσεις εταιρειών που για πρώτη φορά εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Σύμφωνα με την περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, προβλέπεται ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα:

Οι εταιρείες που για πρώτη φορά εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μπορούν να εκπίπτουν τα έξοδα της περίπτωσης αυτής (Σ.σ. Έξοδα για την αγορά ακινήτων), καθώς και τα έξοδα της περίπτωσης ια’ (Σ.Σ. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας), ή αντίστοιχων εξόδων πολυετούς απόσβεσης που αναγνωρίζονται ως τέτοια βάσει νόμου, ανάλογα με τον υπολειπόμενο χρόνο από την αρχική καταχώρηση τους.”

 

2.1.6.Β. Αποσβέσεις παγίων επιχειρήσεων με διαχειριστική χρήση 01/01 – 31/12/2013

Στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διατάξεις για τις αποσβέσεις που θα ισχύσουν για τις επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση 01/01/13 – 31/12/13, δεδομένου ότι για τις επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση που ξεκίνησε μέσα στο 2012 εφαρμόζεται το Π.Δ. 299/2003 και δεν προκύπτει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τα μέχρι σήμερα γνωστά.

Για τις αποσβέσεις που θα ισχύσουν για τις φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1/1/2014 και μετά, θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

 

2.1.6.Β1 Ορισμός πάγιου περιουσιακού στοιχείου

Με την υποπερ. αα’ της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, ορίζεται ότι αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το λειτουργικό ή μη λειτουργικό, ενσώματο ή άυλο πάγιο στοιχείο, που αποκτάται από την οικονομική μονάδα για διαρκή παραγωγική χρήση και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, αλλά μεγαλύτερη από ένα έτος. (ΠΟΛ.1216/24.9.2013)

 

2.1.6.Β2 Υποχρέωση διενέργειας αποσβέσεων

Με την υποπερ. ββ΄ της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, ορίζεται ότι η διενέργεια των αποσβέσεων για κάθε έτος με τους καθορισθέντες νέους συντελεστές αποσβέσεων της υποπερ. γγ΄ είναι υποχρεωτική.

Υπόχρεες είναι οικονομικές μονάδες, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως αν τα χρησιμοποιούν οι ίδιες ή τα εκμισθώνουν ή τα εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε τρόπο.

Επομένως, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κερδών, οι αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πρέπει να διενεργούνται, και μάλιστα με τους συντελεστές που έχουν θεσπιστεί για το σκοπό αυτό, και να βαρύνουν τα αποτελέσματα κάθε διαχειριστικής περιόδου.

Σε περίπτωση, που διενεργηθούν αποσβέσεις αλλά με συντελεστή μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο, οι επιπλέον αποσβέσεις δεν αναγνωρίζονται φορολογικά και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να αναμορφώσουν τα προκύψαντα αποτελέσματα με την προσθήκη αυτών ως λογιστική διαφορά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν διενεργηθούν ή διενεργηθούν με συντελεστή μικρότερο από τον προβλεπόμενο, η επιχείρηση χάνει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει στο μέλλον τις αποσβέσεις που όφειλε να διενεργήσει και δεν διενήργησε. (ΠΟΛ.1216/24.9.2013)

 

Παράδειγμα

Επιχείρηση που διενεργεί αποσβέσεις 150 €, ενώ βάσει των νέων διαταξεων θα έπρεπε να είχε διενεργήσει 100 €, δεν έχει το δικαίωμα να εκπέσει όλο το ποσό, αλλά υποχρεούται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να αναμορφώσει τα αποτελέσματα της με την προσθήκη αυτών ως λογιστική διαφορά.

 

Ακαθάριστα έσοδα                 1.000 €

(-) Αποσβέσεις                           150 €

Καθαρά αποτελέσματα             850 €

(+) Λογιστικές διαφορές              50 €

Φορολογητέο εισόδημα             900 €

Φόρος εισοδήματος                   234 € (26% Φ.Ε)

 

Η επιχείρηση αναμορφώνει τα αποτελέσματα προσθέτοντας στα καθαρά κέρδη τη διαφορά των πραγματοποιημένων με των προβλεπόμενων από το νόμο αποσβέσων (150-100). Εάν δεν είχε κάνει αυτή την αναμόρφωση, ο φόρος θα ήταν 221 € (850*26%) και όχι 234 € όπως πρέπει να είναι, δηλαδή το Δημόσιο θα είχε απώλεια 13 €.

 

2.1.6.Β3 Μέθοδος απόσβεσης

Με το πρώτο εδάφιο της υποπερ. γγ΄ της ίδιας περίπτωσης, ορίζεται ότι οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης επί της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων. Δηλαδή, με την εφαρμογή επί της αξίας κτήσης εκάστου πάγιου περιουσιακού στοιχείου προσαυξημένης με τις τυχόν δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων, του νέου ετήσιου σταθερού συντελεστή απόσβεσης, όπως ορίζεται στην υποπερ. γγ΄ της ίδιας περίπτωσης στ’. (ΠΟΛ.1216/24.9.2013)

 

Τέλος πρ'ωτου μέρους. Το δεύτερο μέρος θα δημοσιευθεί στις 29/01/2014

Η επιστημονική ομάδα της ASTbooks.