Ανακοίνωση για τη νέα εφαρμογή Ελέγχου Εγκυρότητας και Οριστικοποίησης Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. από Συμβολαιογράφους

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 27/01/2014, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία νέα εφαρμογή για τον έλεγχο εγκυρότητας και οριστικοποίησης ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. από συμβολαιογράφους.
Μέσω της εφαρμογής αυτής, δίνεται η δυνατότητα σε πιστοποιημένους συμβολαιογράφους, να ανακτήσουν, ελέγξουν και οριστικοποιήσουν τα ηλεκτρονικά εκδοθέντα πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α.