Πληροφορούμε τους συνδρομητές της υπηρεσίας μας, "Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη e-ASTbooks", ότι έγινε επικαιροποίηση του βιβλίου "Οδηγός Φορολογίας Ακινήτων" στο κεφάλαιο "Οδηγίες συμπλήρωσης Ε9" με τις τελευταίες τροποποιήσεις και αλλαγές και είναι άμεσα διαθέσιμο.

 

Η επιστημονική ομάδα της ASTbooks.