ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΠΩΝ 2014

 

 

Το νέο μας βιβλίο «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2014» αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη συμπλήρωση κάθε είδους δήλωσης που αφορά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), καθώς σε αυτό περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάλυση ανά κωδικό για τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9, Φ-010, Φ-012 και την Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης. Δεδομένου ότι έχουν επέλθει πολλές και σημαντικές αλλαγές το τελευταίο διάστημα στη φορολογία εισοδήματος, ειδικά μετά την τροποποίηση του Ν.2238/1994 με το Ν.4110/2013, έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια κατά τη συγγραφή όλες αυτές οι αλλαγές να απεικονιστούν με σωστό τρόπο στο βιβλίο, ώστε αυτό να είναι εύχρηστο και κατανοητό για τον αναγνώστη.

Το παρόν βοήθημα είναι ενημερωμένο με το Ν.4254/2014 και κύριο πλεονέκτημά του είναι ότι αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για όλους:

  • Από τη μία εξυπηρετεί τον έμπειρο επαγγελματία λογιστή-φοροτέχνη (ελεύθερο επαγγελματία ή μισθωτό), ο οποίος αντιμετωπίζει ποικίλα και απαιτητικά ζητήματα σε σχέση με φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις, διότι περιλαμβάνει πολλά ειδικά θέματα και δίνει λύσεις με βάση τις τελευταίες διευκρινίσεις από το Υπουργείο.
  • Από την άλλη, το νέο μας βιβλίο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για κάθε αρχάριο λογιστή, καθώς γίνεται λεπτομερής παρουσίαση όλων των εντύπων ανά κωδικό, με αναλυτικές επεξηγήσεις και πρακτικά παραδείγματα.

Η δομή που ακολουθήσαμε κατά τη συγγραφή εξυπηρετεί τη σύνδεση του εκάστοτε κωδικού της δήλωσης με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994) ή άλλων νόμων. Η σύνδεση αυτή θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη, προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει σε βάθος τη φορολογία εισοδήματος και κατ’ επέκταση τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης.

Η παρουσίαση κάθε εντύπου ξεκινάει με τα γενικά στοιχεία, δηλαδή ποιοι είναι οι υπόχρεοι υποβολής, οι προθεσμίες, ο τρόπος κλπ., με βάση τις τελευταίες διευκρινιστικές εγκυκλίους. Στη συνέχεια, όπου εξυπηρετεί, παρατίθεται ο γενικός τρόπος φορολογίας του εκάστοτε προσώπου και ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση ανά κωδικό. Στην ανάλυση του κάθε κωδικού περιγράφεται ο τρόπος συμπλήρωσής του, αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις και τα συμπεράσματα από εγκυκλίους και έγγραφα που τον αφορούν και παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα όπου αυτό είναι αναγκαίο. Επίσης, στο τέλος συνήθως κάθε εντύπου παρατίθεται πρακτικό παράδειγμα φορολογίας του εκάστοτε προσώπου, καθώς και η συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου με βάση αυτό το παράδειγμα.

Τέλος, σημειώνουμε ότι κάθε έντυπο αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο με ξεχωριστή αρίθμηση και ξεχωριστό ευρετήριο στο τέλος του, προς μεγαλύτερη διευκόλυνση του αναγνώστη.

Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων 2014