Το βιβλίο μας “ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ”, δημιουργήθηκε από την επιστημονική μας ομάδα με σκοπό να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για την διαχείριση των βασικών εργατικών ζητημάτων μέσα από παραδείγματα. Περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες αλλαγές στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και είναι ενημερωμένο με την ΠΟΛ.1219/6.10.2014 και ΑΠ 1000/2014.
Πρακτικό Βοήθημα για Εργατικά θέματα

Πιο αναλυτικά το βιβλίο περιλαμβάνει 12 κεφάλαια με νομοθεσία , νομολογία ,πολλά παραδείγματα και χρηστικούς πίνακες :

Κεφάλαιο 1: Η έννοια του εργοδότη, οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει για την έναρξη επαγγέλματος και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο ΓΕΜΗ, η υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο εργοδοτών του ΙΚΑ και η υποβολή της ΑΠΔ.

Κεφάλαιο 2 : Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πρόσληψη μισθωτών, τα απαραίτητα έντυπα και οι υποχρεώσεις του εργοδότη για ηλεκτρονική υποβολή, η πρόσληψη άλλων κατηγοριών εργαζομένων, οι προσλήψεις αλλοδαπών, η απασχόληση των ανηλίκων και η προϋπηρεσία του εργαζόμενου.

Κεφάλαιο 3 : Εξετάζονται οι συμβάσεις εργασίας, τα είδη και οι διακρίσεις τους, οι συλλογικές συμβάσεις και οι πρόσφατες αλλαγές στην ισχύ τους και στο θεσμό της διαιτησίας και η νέα ΕΓΣΣΕ.

Κεφάλαιο 4 : Τα ζητήματα σχετικά με τον μισθό, το ημερομίσθιο, το ωρομίσθιο, τα επιδόματα και τις αποδοχές των εργαζομένων, τις κρατήσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Κεφάλαιο 5 : Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το ωράριο, τα συστήματα εργασίας, η υπερεργασία και η υπερωρία, η εργασία Κυριακή, αργία, νύχτα και ο υπολογισμός των προσαυξήσεων, καθώς και η λειτουργία των καταστημάτων.

Κεφάλαιο 6 : Εξετάζονται τα επιδόματα (δώρα) εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και ο τρόπος υπολογισμού τους σε κάθε μορφή απασχόλησης.

Κεφάλαιο 7 : Οι άδειες των εργαζόμενων, τα είδη και οι κατηγορίες αδειών, το επίδομα αδείας, οι αποδοχές αδείας και ο το πως υπολογίζονται.

Κεφάλαιο 8 : Τα ανυπαίτια κωλύματα εργασίας. Η ασθένεια του εργαζόμενου, η προστασία της μητρότητας και το εργατικό ατύχημα.

Κεφάλαιο 9 : Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η απόλυση και η οικειοθελής αποχώρηση σε διαφορετικές περιπτώσεις εργασίας.

Κεφάλαιο 10 : Η αποζημίωση των εργαζομένων, κατηγορίες και υπολογισμός της.

Κεφάλαιο 11 : Η έννοια των ομαδικών απολύσεων, οι υποχρεώσεις του εργοδότη και τα δικαιώματα των εργαζόμενων.

Κεφάλαιο 12: Οι κυρώσεις για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Διοικητικές, ποινικές, πρόστιμα.

Επίσης στο βιβλίο περιλαμβάνονται πέντε παραρτήματα. Τα τέσσερα αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας συγκεκριμένων κατηγοριών με πίνακες και παραδείγματα και στο πέμπτο παραθέτουμε εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας.

Παράρτημα Α: Ξενοδοχοϋπάλληλοι

Παράρτημα Β: Σερβιτόροι

Παράρτημα Γ: Εμπορικοί Αντιπρόσωποι

Παράρτημα Δ: Εργόσημο

Παράρτημα Ε: Εγκύκλιος 26352/839/28.11.2102

Τέλος, το βιβλίο συνοδεύεται από cd, που περιέχει υποδείγματα εντύπων και συμβάσεων, τις πρόσφατες ΣΣΕ, Πίνακες αποδοχών, κλπ.