Αποτελέσματα από την εφαρμογή της Νέας Ρύθμισης Οφειλών

 

 

 

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρουσιάζει τα αποτελέσματα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του νέου σχήματος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, βάσει του άρθρου 54 του Ν. 4305/2014.

Εντός των πρώτων 50 ημερών από την εφαρμογή του νέου σχήματος, μεγάλος αριθμός οφειλετών έσπευσε να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα που παρέχει ο νέος νόμος στους οφειλέτες που προβαίνουν σε διακανονισμό οφειλών κατά τις διατάξεις του.
Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 34.244 νέες αποφάσεις υπαγωγής για οφειλές συνολικού ύψους 784.938.440,05 ευρώ.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της νέας ρύθμισης μέχρι και 30/12/2014 έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΕΑΟ ΙΚΑ & ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 21.942 627.419.849,86
ΚΕΑΟ ΟΑΕΕ 9.784 134.374.049,17
ΚΕΑΟ ΟΓΑ 2.472 20.385.456,73
ΚΕΑΟ ΕΤΑΑ 46 2.759.084,29
ΣΥΝΟΛΟ 34.244 784.938.440,05

Υπενθυμίζουμε, ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο νέο σχήμα ρύθμισης, λήγει στις 31/3/2015 και καλούμε όλους τους οφειλέτες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διακανονισμού που παρέχει ο νόμος, ώστε να επωφεληθούν των αντίστοιχων εκπτώσεων στις προσαυξήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και την πλήρη απαλλαγή.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ