ΘΕΜΑ : «Παράταση υποβολής φορ. δηλώσεων Ν.Π. που έχουν κάνει διακοπή εντός έτους 2014 και έως 18/03/2015»

 

 

Αξιότιμοι/Αξιότιμες  κύριοι/κυρίες,

Σας ενημερώνουμε ότι, δεδομένου ότι έχουν καταργηθεί οι διατάξεις του Ν. 2238/1994 και ότι, μέχρι χθες, δεν υπήρχε η διευκρινιστική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1060-19/03/2015 με την οποία, εκτός των άλλων, καθορίζονται και τα χρονικά περιθώρια υποβολής της δήλωσης των προσωπικών εταιριών (ΟΕ-ΕΕ), σε περίπτωση λύσης και διακοπής των εργασιών αυτών, σε συνδυασμό με την μη ύπαρξη εγκυκλίου που να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης για τα ως άνω νομικά πρόσωπα, παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση έως 30/06/2015, για τις δηλώσεις νομικών προσώπων, που έχουν κάνει διακοπή εντός έτους 2014 και έως 18/03/2015.

Σε αναμονή της δημοσίευσης των οδηγιών των δηλώσεων και της ανακοίνωσης της παράτασης.

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

 

Η Γεν. Γραμματέας - Πολίτου Μαρίνα

Ο Πρόεδρος - Κυριακόπουλος Νικόλαος