Ερώτηση

85. Με αφορμή την απαντησή σας στις 23/02/2013 , ερωτήματος 757ΑΑ για υπηρεσίες στάθμευσης , αν υποχρεούται να έχει Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ ,αλλά με ΑΠΥ ... όπως έκανε μέχρι σήμερα.Συμπληρώνω και τροποποιώ το ερώτημα για παιδικούς σταθμούς , αν ισχύουν τα ίδια.(Με αφορμή την απαντησή σας στις 23/02/2013 , ερωτήματος 757ΑΑ ).  Για υπηρεσίες ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ , αν υποχρεούται να έχει Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ ,αλλά με ΑΠΥ(αθεώρητες-ΠΟΛ-1162/2002 Α.Υ.Ο) όπως έκανε μέχρι σήμερα.Σημ.: Υπόψιν και απαλλασομένου Φ.Π.Α. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

Απάντηση

Ο εκμεταλλευτής χώρου στάθμευσης υποχρεούται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4.
Με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, εξαιρέθηκαν από αυτήν την υποχρέωση, οι παιδικοί σταθμοί. Πιο συγκεκριμένα με την ΠΟΛ 1004/2013, ορίστηκε ότι :
“Εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή σχολές, σχολεία, νηπιαγωγεία, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, φροντιστήρια, σχολές χορού, κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται οι παιδικοί σταθμοί και οι σχολές οδηγών για τη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων οδηγών.”

Συνεπώς, όπως προβλέπεται και από την  ΠΟΛ 1004/2013 οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο εκμεταλλευτής παιδικού σταθμού, εκδίδει υποχρεωτικά τις ΑΛΣ του, μέσω ΦΤΜ ή μηχανογραφικά με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ.

Όσον αφορά την εγκύκλιο που αναφέρεστε, επειδή η ΠΟΛ-1162/2002 που αναφέρετε, δεν έχει σχέση με το θέμα που μας ρωτάτε, μήπως εννοείται την 1166/2002 που συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε από την 1083/2003;

Διότι εάν αναφέρεστε σε αυτήν, να σας υπενθυμίσουμε πως με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ 1004/2013 επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2-6-2003 (ΦΕΚ 794 Β΄/19-6-2003) εξακολουθούν να ισχύουν, στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και μόνο για τα φορολογικά στοιχεία για τα οποία προβλέπεται η θεώρησή τους, βάσει των οριζομένων στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα αυτού.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.