.

Άρθρο 32
Αυτοκίνητα εργαζομένων στο Εξωτερικό Αποσύρσεις επιβατικών αυτοκινήτων

1. Η προθεσμία που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παρ., 13 του άρθ., 6 του ν. 2459/97 (ΦΕΚ Α'17) παρατείνεται μέχρι 31.12.97

2. Η προθεσμία που προβλέπεται από την παρ., 1 του άρθ., 5 ου ν. 2443/96 (ΦΕΚ Α'265) παρατείνεται μέχρι 31.12.97.