.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

.…...….........……………   Επωνυμία εταιρείας   ………….......……….

ΑΡ.ΜΑΕ ……………………….

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20ΧΧ

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

 Για να δείτε ολόκληρο το προσάρτημα πατήστε εδώ