.

Υπόδειγμα πρακτικού Τακτικής Συνέλευσης για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ΕΠΕ

Για να δείτε και να κατεβάσετε το υπόδειγμα πατήστε εδώ