.

ΠΟΛ.1045/8.4.2016
Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε

ΣΧΕΤ.: α. Η αριθ. ΠΟΛ.1006/2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ Β'120/21.1.2015)
β. Η αριθ. ΠΟΛ.1057/10.3.2015 εγκύκλιος (κοινοποίηση ΠΟΛ.1006/2015) (Α.Δ.Α: 6Ε5ΟΗ-73Η)

Κατόπιν αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (εφαρμογή τελωνειακού καθεστώτος 42) με την έκδοση και δημοσίευση της ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε, παραθέτουμε αναλυτικά οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 για τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα εισαγωγών αγαθών στη χώρα μας με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Για να δείτε ολόκληρη τη ΠΟΛ.1045/2016 πατήστε εδώ