.

ΙΚΑ Σ 60/12/15.4.2016
Περί επιστροφής και διακοπής των κρατήσεων που επιβλήθηκαν με ειδικές διατάξεις, με αφορμή πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε

Με αφορμή πλήθος αιτήσεων που υποβάλλουν οι συνταξιούχοι στις υπηρεσίες συντάξεων των Υποκ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για επιστροφή και διακοπή των επιβληθεισών κρατήσεων με τους νόμους 3863/2010, 3986/2011, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. οι οποίες αποφαίνονται σχετικά με τη συνταγματικότητά τους ή μη, σας πληροφορούμε ότι η υπηρεσία μας έχει απευθυνθεί εγγράφως προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφ/σης & Κοιν. Αλληλεγγύης, προκειμένου να λάβουμε οδηγίες για την συνολική και ενιαία αντιμετώπιση του θέματος.

Εν αναμονή απάντησης, παρακαλούμε όπως ενημερώνονται απευθείας για τα ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία σας, χωρίς διαβίβασή της στη Διοίκηση.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ