.

Το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο

Δόθηκε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος με τίτλο "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων."

Για να διαβάσετε το νομοσχέδιο πατήστε εδώ