.

Άρθρο 21
Αποποινικοποίηση απεργίας

(Καταργούνται οι διατάξεις του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 ως και της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν.3239/55, ΦΕΚ Α'125).