.

Άρθρο 37
Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) εφαρμόζεται και για τους μαθητές και τους αποφοίτους των: α) Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας Ερίσου, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, β) του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Ιθάκης που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης, γ) του Γενικού Λυκείου Μύτικα της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, δ) του Γενικού Λυκείου Αστακού της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και ε) των λυκειακών τάξεων του Γυμνασίου Παλαίρου, του Γενικού Λυκείου Βόνιτσας, του Γενικού Λυκείου Κατούνας, του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Οι λέξεις "και τους αποφοίτους προστέθηκαν σύμφωνα με παρ.2 του άρθου 3ο του νόμου 4395/2016, ΦΕΚ Α'110/8.6.2016. Ισχύς από 11.5.2016