.

N.4386/2016
Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'83/11.5.2016

Πρόσφατη Κωδικοποίηση: Νόμος 4405/2016, ΦΕΚ Α’129/13.7.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 1. Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4310/2014
Άρθρο 2. Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 4310/2014
Άρθρο 3. Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4310/2014
Άρθρο 4. Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4310/2014
Άρθρο 5. Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 4310/2014
Άρθρο 6. Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του ν. 4310/2014
Άρθρο 7. Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4310/2014
Άρθρο 8. Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4310/2014
Άρθρο 9. Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 4310/2014
Άρθρο 10. Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 4310/2014
Άρθρο 11. Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4310/2014
Άρθρο 12. Αντικατάσταση του άρθρου 13α του ν. 4310/2014
Άρθρο 13. Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4310/2014
Άρθρο 14. Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4310/2014
Άρθρο 15. Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4310/2014
Άρθρο 16. Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 4310/1984
Άρθρο 17. Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4310/2014
Άρθρο 18. Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4310/1984
Άρθρο 19. Τροποποίηση των άρθρων 24 και 27 του ν. 4310/2014
Άρθρο 20. Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4310/2014
Άρθρο 21. Αντικατάσταση του άρθρου 29 του ν. 4310/1984
Άρθρο 22. Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4310/2014
Άρθρο 23. Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 4310/2014
Άρθρο 24. Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 25. Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 26. Διοικητικά θέματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 27. Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 28. Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 29. Ρύθμιση θεμάτων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
Άρθρο 30. Λοιπές διατάξεις θεμάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 31. Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 32. Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Άρθρο 33. Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 34. Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Άρθρο 35. Ρύθμιση θεμάτων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 36. Ρύθμιση θεμάτων στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 37. Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 38. Ρύθμιση θεμάτων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
Άρθρο 39. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης
Άρθρο 40. Ακύρωση επιστροφής μισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών
Άρθρο 41. Διάθεση εκπαιδευτικών στα δημόσια Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 42. Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
Άρθρο 43. Ρύθμιση θεμάτων του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Άρθρο 44. Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45. Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 46.
Άρθρο 47.
Άρθρο 48. Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 104/1973 (Α΄ 30) «Περί συστάσεως εν Αθήναις Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΙΔΡΥΜΑ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού»
Άρθρο 49. Μεταφορά οργανικών θέσεων Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας
Άρθρο 50. Καθορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την ΕΑΕ
Άρθρο 51. Συμπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής
Άρθρο 52. Καθορισμός ωρολογίων προγραμμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 53. Θέματα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες
Άρθρο 54. Ρύθμιση θεμάτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
Άρθρο 55. Ρύθμιση θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων Υπουργείου Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 56.
Άρθρο 57. Ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 58. Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του πανεπιστημιακού υποτρόφου στα Α.Ε.Ι. της χώρας
Άρθρο 59. Ρυθμίσεις για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στα Α.Ε.Ι.
Άρθρο 60. Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης Εργαστηρίων, Μουσείων, Κλινικών και λοιπών Μονάδων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία τροποποίησης των εσωτερικών τους κανονισμών
Άρθρο 61. Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Άρθρο 62. Επέκταση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Άρθρο 63. Τροποποίηση του π.δ. 85/2000 (Α΄ 72) «Ίδρυση Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» και του π.δ. 96/2003 (Α΄ 86) «Μετονομασία του Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»
Άρθρο 64. Ρυθμίσεις για την απασχόληση των μελών Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. σε κλινικές, εργαστήρια και λοιπές μονάδες Πανεπιστημιακών νοσοκομείων ή πανεπιστημιακών κλινικών του Ε.Ι.Υ. και λοιπές ρυθμίσεις
Άρθρο 65.
Άρθρο 66. Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 67. Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Άρθρο 68.
Άρθρο 69.
Άρθρο 70.
Άρθρο 71.
Άρθρο 72.
Άρθρο 73.
Άρθρο 74.
Άρθρο 75.
Άρθρο 76.
Άρθρο 77.
Άρθρο 78.
Άρθρο 79.
Άρθρο 80.
Άρθρο 81.
Άρθρο 82. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016