.

Άρθρο 72

Το κτιριακό συγκρότημα του παραρτήματος του ΑΤΕΙΘ στο Κιλκίς μετά της οικοπεδικής έκτασης 60.000 τ.μ. του υπ’ αριθμ. 1102β τεμαχίου του αγροκτήματος Κιλκίς -που είχε παραχωρηθεί από τον Υπουργό Γεωργίας με την υπ’ αριθμ. 4104/30.1.2002 απόφασή του - μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, που ορίζεται καθολικός διάδοχος συνέπεια της συγχώνευσης του αρχικού «Τμήματος Παραγωγής και Σχεδιασμού Ενδυμάτων» του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο «Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Προϋπόθεση για τη μεταβίβαση είναι η προηγούμενη οριστική παραλαβή του έργου από το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.