.

Ξεφυλλίζοντας την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό ΠΟΛ.1053/2016
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 1329, 11 Μαΐου 2016).

Προδιαγραφές για παροχές υπηρεσιών σε Αστέγους
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ με αριθμό Δ23/οικ.19061-1457/2016
Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 1336, 12 Μαΐου 2016).

Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης για αποφοίτους ΙΕΚ και ΣΕΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό 3694/2016
Τροποποίηση της αριθμ. 2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «σύστημα πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 1354, 13 Μαΐου 2016).

Επιμέλεια: Νίκος Τσούτσας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ