Ερωτήσεις που έγιναν στην Επιστημονική Ομάδα της ASTbooks στο Σεμινάριο Φορολογικών Δηλώσεων 2016

 

Ερώτηση: Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότης (Κανονικό ή ειδικό καθεστώς), μπορεί να δικαιολογήσει έξοδα για την παραγωγή του, π.χ. λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ.
Απάντηση: Το υπουργείο δεν έχει αποφανθεί επί του θέματος. Άποψή μας είναι ότι, από τη στιγμή που συμπληρώνουν Ε3, μπορούν να εκπίπτουν δαπάνες.
Ερώτηση: Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες στη συμπλήρωση του Πίνακα Κ? Τηρούν στοιχεία σε λογιστική και φορολογική βάση;
Απάντηση: Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και μορφής, υποχρεούνται να παρακολουθούν τόσο τη λογιστική όσο και τη φορολογική βάση των στοιχείων τους, ούτως ώστε, εάν προκύψουν προσωρινές διαφορές, αυτές να απεικονιστούν στον Πίνακα Κ. Κατά συνέπεια, όλοι οι υπόχρεοι πρέπει να συμπληρώνουν τον Πίνακα Κ με τις εν λόγω διαφορές, με την επιφύλαξη των ατομικών επιχειρήσεων για τις οποίες αναμένουμε διευκρινίσεις από το Υπουργείο (καθότι γι’ αυτές δεν υπάρχει κωδικός στο Ε3 ο οποίος να υποδέχεται το αποτέλεσμα του Πίνακα Κ).
Ερώτηση: Πώς καταχωρούνται τα έκτακτα έσοδα από πληρωμή φόρου εισοδήματος τοις μετρητοίς (έκπτωση φόρου εισοδήματος) τα οποία είναι αφορολόγητα στο έντυπο Ν;
Απάντηση: Θα πρέπει να καταχωρηθεί στον κωδ. 461 του εντύπου Ν (2η σελίδα). Σε περίπτωση που αυτός εμφανίζεται κλειδωμένος, θεωρούμε ότι το εν λόγω ποσό, προκειμένου να εκπέσει από τα φορολογικά ακαθάριστα έσοδα, μπορεί να καταχωρηθεί στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (πεδίο φόροι-τέλη) με αρνητικό πρόσημο ώστε να συμπεριληφθεί στο συνολικό ποσό που θα μεταφερθεί στον κωδ. 455 του εντύπου Ν (2η σελίδα).
Ερώτηση: Πώς συμπληρώνεται το έντυπο Ν σε περίπτωση διανομής;
Απάντηση: Απαντήθηκε αναλυτικά κατά την παρουσίαση του σεμιναρίου.
Ερώτηση σχετικά με την φορολογία Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας που διενεργεί και πωλήσεις για τον σκοπό της λειτουργίας της. Τελικά ανεξαρτήτως αποτελέσματος (ΖΗΜΙΑ) για το έτος 2015, για τις πωλήσεις θα πρέπει να υπολογισθεί φόρος, εφόσον μεμονωμένα ο κλάδος αυτός εμφανίζει κέρδος;
Απάντηση: Σε περίπτωση που η εμπορική δραστηριότητα της ΑΜΚΕ εμφανίζει κέρδος, τότε θα πρέπει να υπολογιστεί φόρος.
Οι δαπάνες της ΑΜΚΕ θα καταχωρηθούν στο σύνολό τους και το μέρος αυτών που αφορά τα αφορολόγητα έσοδα (επιμερισμός με βάση τα ακαθάριστα έσοδα), θα γραφτεί στον κωδικό 2021 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης και θα μεταφερθούν στον κωδικό 455 του εντύπου Ν.

Ερώτηση: Ε.Π.Ε. μοιράζει μέρισμα για τη χρήση του 2015. Πληρώνει φόρο 10%. Θα υποβάλει φέτος βεβαίωση εισοδημάτων από μερίσματα; Με βάση τα ΕΛΠ και την αρχή του δεδουλευμένου, το μέρισμα αυτό για τους εταίρους θεωρείται έσοδο του 2016 και θα πρέπει να δηλωθεί στη δήλωση (Ε1) που θα κάνουν την άνοιξη του 2017. Αν όμως η Ε.Π.Ε. υποβάλει βεβαίωση εισοδημάτων από μερίσματα τώρα, μήπως το taxisnet το ρίξει στο φετινό Ε1 και οι εταίροι φορολογηθούν για αυτό το μέρισμα στη δήλωση που θα κάνουν φέτος (2016);

Απάντηση: Στη βεβαίωση αποδοχών που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά έως 31.21.2016 θα αναγραφούν τα μερίσματα που διανεμήθηκαν εντός 2015, ήτοι τα κέρδη Ε.Π.Ε. της χρήσης 2014 (κατά το μέρος βεβαίως που διανεμήθηκαν εντός 2015).

 

Η επιστημονική ομάδα της ASTbooks