Δευτέρα 22 Απριλίου 2013, GRAND HOTEL PALACE

Μοναστηρίου 305-307 - Θεσσαλονίκη ώρα 16.00 έως 20.00

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 – 2013

Ένα οδοιπορικό πρακτικής «εξερεύνησης» στο φορολογικό τοπίο, όπως διαμορφώθηκε και θα ισχύσει με αλλαγές και ρυθμίσεις για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οι σημαντικότερες αλλαγές όλων των νόμων της τριετίας και αυτές που έγιναν με το νέο νομοσχέδιο 4110/2013. Βήμα- βήμα τα έντυπα Ε1, Ε3, Ε5 με παραδείγματα και ασκήσεις.

Εισηγητής:

Γιώργος Δ. Χριστόπουλος

Φοροτεχνικός με συγγραφική και διδακτική εμπειρία, μέλος του Δ.Σ. της Π.ΟΦ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

†ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. (Οικονομικά τακτοποιημένα έως το 2013) : ΔΩΡΕΑΝ

†ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. μη τακτοποιημένα οικονομικά – ΜΗ ΜΕΛΗ: 50,00 €

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. – Δωδεκανήσου 22, 3ος όροφος,

τηλ.: 2310/554073 - fax.: 2310/523666

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 19/4/2013

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στην Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. – Δωδεκανήσου 22, 3ος όροφος, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Αρ. Λογ/μου: 39409810

ΙΒΑΝ:GR92 0120 4500 0000 0003 9409 810

ΠΡΟΣΟΧΗ: > Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το δελτίο κατάθεσης για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας

> Η έκδοση Τιμολογίου έχει επιβάρυνση +23%ΦΠΑ.

Θέματα που θα αναλυθούν:

Οι οκτώ διαφορετικοί τρόποι φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων:

• μισθωτοί και συνταξιούχοι,

• ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις,

• Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνίες, Κοινοπραξίες κ.λπ. με απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ.

• Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνίες, Κοινοπραξίες κ.λπ. με διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας).

• Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών.

• ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια,

• αγρότες.

• Φορολογία λοιπών εισοδημάτων.(τόκοι, royalties, υπεραξία μετοχών, υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων, ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους από ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής επιχείρησης).

Ειδικότερα η αναλυτική θεματολογία του σεμιναρίου:

• Τι ισχύει για το 2012 και τι θα ισχύσει το 2013.

• Υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα στη δήλωση για το 2012.

• Καμία εξαίρεση πλέον στην υποχρέωση για δήλωση εισοδήματος από το οικ. έτος 2013 (χρήση 2012). Καθιερώνεται καθολικό ηλικιακό κριτήριο.

• Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής της δήλωσης φυσικών προσώπων.

• Πως υπολογίζεται ο φόρος μισθωτών και συνταξιούχων με το νέο σύστημα έκπτωσης.

• Η έκπτωση προϋποθέτει αποδείξεις για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Τι αλλάζει.

• Πως θα φορολογούνται οι αμειβόμενοι με έκδοση Α.Π.Υ. (μπλοκάκια).

• Οι αλλαγές στις φοροεκπτώσεις: τι ίσχυε και τι ισχύει. Ποιες δαπάνες έμειναν που μειώνουν το φόρο (μόνο) στους μισθωτούς και συνταξιούχους.

• τι ισχύει σχετικά με τη φορολογική κατοικία, το παγκόσμιο εισόδημα, και τις νέες υποχρεώσεις των κατοίκων εξωτερικού

Αντικείμενο φορολογίας: πότε είναι το παγκόσμιο εισόδημα και πότε το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

• Ο πονοκέφαλος των τεκμηρίων. Οι «γρίφοι» και οι «παγίδες» - πως καλύπτονται.

• Τα τεκμήρια από την Επιχειρηματική Δραστηριότητα.

• Χωρίς «πόθεν έσχες» μέχρι 31-12-2013, η αγορά ακινήτων και απαλλαγή στο φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής, για απόκτηση ακινήτων.

• Δαπάνες Επιχειρήσεων που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Ποιες οι νέες ρυθμίσεις για τις αποσβέσεις. Τις εισφορές στα ταμεία που γίνονται δαπάνες στα βιβλία. (Τι ισχύει για δαπάνες από εξωχώριες εταιρείες, ή από χώρες με προνομιακό καθεστώς).

• Τέλος στο μεγάλο εφιάλτη του επιχειρηματία. Κατάργηση ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων. Οι ελεγκτικές αρχές δεν θα «ρίχνουν» τα βιβλία της επιχείρησης. Πως και πότε δεν θα προσδιορίζεται λογιστικά αλλά με τεκμαρτό τρόπο από τον φορολογικό έλεγχο το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα.

• Φορολογία Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) για τη χρήση 2012 και 2013. Παραδείγματα.

• Φορολογία Α.Ε και Ε.Π.Ε., για τη χρήση 2012 και 2013 (Διανεμόμενα και αδιανέμητα κέρδη). Παραδείγματα.

• Αμοιβές μελών Δ.Σ. (όλες οι μορφές και η φορολογική αντιμετώπισή τους). Παραδείγματα.

• Πώς διαμορφώθηκε το τέλος επιτηδεύματος που θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες για το 2012.

• Επανέρχεται ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού - σκάφη και πισίνες.

• Ο πονοκέφαλος του Ε9 και οι «γρίφοι του». Τι πρέπει να προσέξουμε για να αποφύγουμε τις «παγίδες του»

• οι νέες αυστηρότερες προβλέψεις για την καταστολή της φοροδιαφυγής. (Ποια αδικήματα έχουν θεσπισθεί ως διαρκή και επομένως, ως συνεχή αυτόφωρα).

• Απαντήσεις σε παλιά και νέα προβλήματα Φορολογίας Εισοδήματος.

ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4110/2013 - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

____________________________________

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22, Τ.Κ. 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.:2310-554073 FAX: 2310-523666

www.efeeth.gr - e-mail: efeethe@otenet.grefeeth@efeeth.gr

- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Θεσσαλονίκη 22/4/2013

Επωνυμία Επιχείρησης:..............................................................................

Είδος Επιχείρησης:...............................................................................................

Διεύθυνση:................................................ αριθ.............. Τ.Κ....................

Τηλέφωνο: .........................Fax: .................... e-mail: ..............................

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΗ

1.

---------------------------------------------------------------------------------

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 8 Στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. * 

8 Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ** 

* Δωδεκανήσου 22, 3ος όροφος

** Αρ. Λογ/μου: 39409810 ΙΒΑΝ:GR92 0120 4500 0000 0003 9409 810

ΧΟΡΗΓΟΣ:

_EPSILON_NET

 

πηγή: www.efeeth.gr