Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι τα σημερινά δημοσιεύματα που αναφέρονται στο νέο φορολογικό νόμο είναι παντελώς αναληθή.