ΠΟΛ. 1193 - 03/10/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 278/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 278/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

 

Σύμφωνα μ' αυτή, το Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Β') γνωμοδότησε ομόφωνα ότι η ειδική παροχή μητρότητας του άρθρου 142 του ν.3655/2008, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε εργαζόμενες μητέρες, ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, αποτελεί μεν εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών, αλλά απαλλάσσεται από κάθε φόρο, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 14 παρ.3 του ν. 1545/1985.

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΟΥΔΗΣ