Ερώτηση

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ. ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ;

Απάντηση

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 περίπτωση β) του Άρθρου 7 του νόμου 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) ως παράδοση αγαθών θεωρείται και η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. Εξαιρούνται τα δώρα αξίας μέχρι 10 ευρώ καθώς και τα δείγματα που διαθέτει ο υποκείμενος στο φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησής του. Ως δείγματα, με βάση τα όσα αναφέρονται στην Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987, θεωρούνται τα αγαθά που προσφέρονται από τον υποκείμενο στο φόρο (επιχείρηση) στους πελάτες του ή και στο κοινό, χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό τη διαφημιστική προβολή των δειγματιζόμενων αγαθών. Συνεπώς , με βάση τα προαναφερόμενα και εφ όσον η διάθεση των δειγμάτων εξυπηρετεί σκοπούς της επιχείρησης, αυτά δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ –ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. ΕΚΠΙΠΤΕΙ Ο ΦΠΑ? ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.4 του Ν.2859/2000 σημειώνεται ότι «δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ ,με τον οποίο επιβαρύνεται η αξία αγοράς του Ι.Χ. ή των μισθωμάτων, Αυτό σημαίνει πως αφαιρείται μεν από τις δαπάνες, καθώς θεωρείται έξοδο, αλλά δεν αφαιρείται από τον ΦΠΑ των εσόδων στην περιοδική δήλωση που υποβάλλει η εταιρεία. Ο νόμος ξεκάθαρα σημειώνει ότι «δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες : αγοράς ή εισαγωγής επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας τους γενικά.». Από τον παραπάνω κανόνα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν σαν αντικείμενο την πώληση Ι.Χ., την μίσθωση Ι.Χ. ή τη μεταφορά προσώπων με κόμιστρο. Επίσης σύμφωνα με την ΠΟΛ 1139/08.12.06 ο Φ.Π.Α. που βαρύνει την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ή την ενοικίαση δεν εκπίπτει από το Φ.Π.Α. των αγορών σε καμιά περίπτωση για Ε.Ι.Χ. ή Jeep μέχρι εννιά θέσεις, έστω και αν η άδεια του αυτοκινήτου έχει βγει από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών και σαν αυτοκίνητο μικτής χρήσης. Εκπίπτει σαν έξοδο από τη φορολογία εισοδήματος με περιορισμό της έκπτωσης στο 60 ή 25%, ανάλογα αν το μισθωμένο αυτοκίνητο είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από 1.600 κυβικά (εάν καταβλήθηκε σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης) και κατά 100% (αν καταβλήθηκε σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων).( ΠΟΛ 1139/08.12.06) Συνεπώς εφόσον η εταιρεία δεν αγόρασε το επιβατηγό αυτοκίνητο για να το πωλήσει ή για να το εκμισθώσει δεν μπορεί να εκπέσει τον ΦΠΑ.