Ηράκλειο: Προτάσεις του Επιμελητηρίου για το νέο Επενδυτικό νόμο

Preview

 

Τις θέσεις και τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σχετικά με τον υπό κατάρτιση νέο Επενδυτικό Νόμο, κατέθεσε με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιωργο Σταθάκη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Μανώλης Αλιφιεράκης.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, η οποία αποτελεί συνέχεια των προτάσεων που κατέθεσε στον υπουργό το Επιμελητήριο Ηρακλείου στις 2/10/2015, το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση μιας και διατηρούνται τα θετικά που διέθετε το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο και εισάγονται νέα στοιχεία που προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον, πιο φιλικό στις επενδύσεις και με περισσότερες επιλογές για τους επενδυτές.

Ακόμη ο κ. Αλιφιεράκης ζητεί την άμεση ενεργοποίηση του νέου νόμου και χαρακτηρίζει επίσης θετικό το γεγονός ότι τίθεται για πρώτη φορά ουσιαστικά το κίνητρο της φορολογικής σταθερότητας, μιας και αυτό είναι στοιχειώδες συστατικό της ανάπτυξης. «Αποτελεί πάγια θέση μας ότι δεν υφίσταται αναπτυξιακή πολιτική χωρίς φορολογικά κίνητρα, και χωρίς την άρση των σοβαρών εμποδίων ομαλής λειτουργίας της παραγωγής και της αγοράς και των περιορισμών στην επιχειρηματική δραστηριότητα» επισημαίνει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Στη συνέχεια αναφέρεται αναλυτικά σε επιμέρους, αλλά σημαντικά, σημεία του νέου νόμου και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με:

• τα ποσοστά επιχορήγησης

• Τη διεύρυνση των επιλέξιμων δραστηριοτήτων ('Αρθρο 7, παράγραφος 2).

• Την εξαίρεση τουριστικών περιοχών από το καθεστώς ενίσχυσης λόγω κορεσμού

• Τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του μίγματος ευεργετημάτων

• Τις δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων

• Τη ρήτρα Κερδών

• Τον ορισμό Εξωστρεφούς δραστηριότητας

• Την προκαταβολή ενισχύσεων

• Τη διαδικασία Ελέγχου και πιστοποιήσεων - Εθνικό Μητρώο Ελεγκτών

 

 

Γ.Μ.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.