Ξεφυλλίζοντας την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

 

 

Τρόπος προσδιορισμού Εμπορικής Αξίας Ακινήτου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 59/2016

Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας (ΦΕΚ τεύχος Α', αρ. φύλλου 95, 27 Μαΐου 2016)

 

Επιμέλεια: Νίκος Τσούτσας

 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.