.

Θέματα Φ.Π.Α για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη πληροφόρηση των λογιστών – φοροτεχνικών, η επιστημονική ομάδα της astbooks έχει αποδελτιώσει τις εγκυκλίους και τους νόμους που περιλαμβάνονται στα βιβλία μας. Η καταγραφή έχει πραγματοποιηθεί κατά μέρος, σύμφωνα με τη δομή του βιβλίου και με την προσθήκη νέων εγκυκλίων.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε εύκολα και γρήγορα, με ένα απλό «κλικ», να δείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα στην κατηγορία "επικαιροποιήσεις βιβλίων", την εγκύκλιο σχετικά με το ζήτημα που σας ενδιαφέρει.

Σας υπενθυμίζουμε ότι περαιτέρω ανάλυση των παρατιθέμενων διατάξεων και εγκυκλίων, μπορείτε να βρείτε μέσα στο βιβλίο ή στην «Λογιστική βιβλιοθήκη» της ASTbooks, καθώς και στα λήμματα της νέας υπηρεσίας μας, «Το αλφαβητάρι του λογιστή»

Επίσης, η επιστημονική ομάδα μπορεί να απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα σας, μέσω της υπηρεσίας «Φορολογία στην πράξη».
Σε ό,τι αφορά το παρόν άρθρο, θα βρείτε τις εγκυκλίους και τις διατάξεις νόμων που αναφέρονται στη Γ’ Έκδοση του βιβλίου, με τίτλο «Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις» και συγκεκριμένα ότι αφορά τα θέματα του Φ.Π.Α (μέρος τρίτο του βιβλίου μας)

Τουριστικά καταλύματα
Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων αναψυχής – Τουριστικά πλοία
Εκμεταλλευτές στάθμευσης σκαφών