Ξεφυλλίζοντας την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

 

 

Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με Αριθμό Πράξης 95/27.05.2016

Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/8.3.2016 «πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)» (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 1574, 3 Ιουνίου 2016).

 

Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ με αριθμό Γ3γ/οικ.33766/2016

Τροποποίηση της υπ' αριθ. Υ9/οικ.70521/14.8.2014 υπουργικής απόφασης «βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 1543, 1 Ιουνίου 2016).

 

Εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ με αριθμό 1138/18/19.04.2016

Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 3701/55/22.11.2011, 3032/ 52/21.10.2014, 576/11/3.3.2015 και 2969/68/ 08.12.2015 αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σχετικά με το σύστημα επικοινωνίας και εγγραφής ανέργων στον ΟΑΕΔ (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 1543, 1 Ιουνίου 2016).

 

Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό οικ.24018/411/2016

Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του δημοσίου τομέα, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ. το έτος 2016 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 1562, 2 Ιουνίου 2016).

 

Εφοδιασμός ειδών πρώτης ανάγκης σε πρόσφυγες

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ με αριθμό 105269/2016

Ίδρυση Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 1577, 3 Ιουνίου 2016).

 

Επιμέλεια: Νίκος Τσούτσας

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ