.

Στατιστικά Στοιχεία Υποβολών Ε1 2016
Ημ/νία ενημέρωσης: 13/6/2016
1. Σύγκριση Υποβολών Αρχικών Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) 2012-2016

2. Στοιχεία ωριαίων υποβολών.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τον συνολικό αριθμό των υποβληθεισών δηλώσεων, των τελευταίων 7 ημερών, ανά ώρα της ημέρας. 

3. Στατιστικά στοιχεία εκκαθαρισμένων δηλώσεων.

4. Πίνακας ημερήσιας κίνησης υποβολών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3.
Τελευταία ενημέρωση στοιχείων πίνακα: 10-6-2016 12:20 π.μ.