Ξεφυλλίζοντας την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

 

 

Ρυθμίσεις θεμάτων υπηρεσίας ασύλου προσφύγων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ με αριθμό 1.1/6063/2016

Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 72 του N. 4375/2016 (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 1646, 9 Ιουνίου 2016).

 

Αναδιοργάνωση του εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό Δ23/οικ.25930/2011/2016

Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 1652, 9 Ιουνίου 2016).

 

Ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό Γ3γ/35539/2016

Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ90380/25916/3294/ 2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. Φ90380/5383/738/2012, ΕΜΠ5/2012 και 55471/2013 κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει» (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 1653, 9 Ιουνίου 2016).

 

Απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό ΠΟΛ. 1073/2016

Τροποποίηση της απόφασης του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 1653, 9 Ιουνίου 2016).

 

Προώθηση απασχόλησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με αριθμό 6.8208/5.7245/2016

Τροποποίηση της υπ' αριθμό 6.1714/5.1504 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020 (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 1669, 10 Ιουνίου 2016).

 

Αναδιάρθρωση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

1) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό 94588/Δ2/2016

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 1670, 10 Ιουνίου 2016).

2) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό 94590/Δ2/2016

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 1671, 10 Ιουνίου 2016).

 

Επιμέλεια: Νίκος Τσούτσας

 

 

 

 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.