Νέα ημέρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Δάνεια του συνολικού ύψους των 100 εκατ. ευρώ θα μπορεί να χορηγεί η Εθνική Τράπεζα για την επόμενη τριετία σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η εξέληξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι σήμερα υπογράφηκε, από την Εθνική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος “COSME” η πρώτη συμφωνία παροχής εγγυήσεων.

Το πρόγραμμα “COSME” θα είναι σε λειτουργία τις χρονιές 2014-2020 και είναι το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,3δις ευρώ και για το 60% του προγράμματος η χρήση του προβλέπεται να αφορά τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Χάρη λοιπόν στην υπογραφή της σημερινής συμφωνίας αναμένεται να ενισχυθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην βιώσιμη οικονομία καθώς η χορήγηση των δανείων από το πρόγραμμα θα αφορά πανω απο 350 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ελάχιστο ποσό δανεισμού ανά επιχείρηση θα είναι τα 10.000 ευρώ και μέγιστο το 1.500.000 ευρώ ενώ θα μπορούν να δανείζονται είτε για κεφάλαιο κίνησης είτε για δάνειο παγίων.

Πηγή: www.amna.gr