Υψηλό ποσοστό των εργαζόμενων στην Ελλάδα έχει περισσότερες δεξιότητες από αυτες που απαιτεί η δουλειά τους

 

 

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ για την οικονομία, στην Ελλάδα ένα αρκετά υψηλό ποσοστό εργαζομένων, περίπου το 28%, έχει πολλές περισσότερες δεξιότητες αναφορικά με τις απαιτήσεις τη δουλειά που κάνει ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι στο 10%. Ένα επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων, της τάξης του 41,4%, εργάζεται σε δουλειά διαφορετική από το γνωστικό αντικείμενο που έχει σπουδάσει.

Παρόλα αυτά σημαντικό κομμάτι του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα έχει έλλειψη βασικών ικανοτήτων όπως είναι αυτές της κατανόησης κειμένων (26,5%), μαθηματικών εννοιών, (28,5%) και πληροφορικής (47,9%).

«Προβάλλει, συνεπώς, από αρκετές πλευρές η εικόνα μιας οικονομίας που δεν εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας: παρόλο που επενδύεται χρήμα και χρόνος, η εκπαίδευση αυτή δεν οδηγεί σε ιδιαίτερα αυξημένες δεξιότητες. Μια τέτοια αγορά εργασίας που αξιολογεί τυπικά προσόντα και όχι τις πραγματικές ικανότητες, είναι συμβατή με μια οικονομία που φαίνεται να αδυνατεί να μεταφράσει την εκπαίδευση σε αυξημένη παραγωγικότητα, ατομικά και συλλογικά», αναφέρει ο ΣΕΒ.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ