Χαλάρωση των όρων δανείων από τις τράπεζες της Ευρζώνης

 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διεξήγαγε έρευνα από τις 14 έως τις 29 Ιουνίου, στην οποία συμμετείχαν 141 τράπεζες. Οι απαντήσεις των τραπεζών δόθηκαν πριν αλλά και μετά το δημοψήφισμα της Μ. Βρετανίας.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνας, στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 υπήρχε χαλάρωση των πιστωτικών κανόνων για την χορήγηση επιχειρηματικών δανείων, από της τράπεζες της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την έρευνα κύριος παράγωντας που οδήγησε σε αυτή τη χαλάρωση των πιστωτικών κανόνων για τα επιχειρηματικά δάνεια ήταν η πίεση του ανταγωνισμού. Από την άλλη η χαλάρωση των πιστωτικών κανόνων για τα στεγαστικά δάνεια ήταν οριακή. Μέσω της ακόμα περισσότερης μείωσης των περιθωρίων στα επιτόκια των μέσων δανείων, συνεχίσθηκε η χαλάρωση των συνολικών όρων και προϋποθέσεων για τα νέα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.